oficiální web družstva

Ing. Josef Lojda

Tlak na zemědělce a šikana ze strany politiků a úředníků přesáhly únosnou mez. V zájmu green dealu jsme nuceni omezovat naši výrobu, plnit náročná ekologická kritéria a přitom se do Evropy valí spousta potravin pochybné kvality a sráží naše ceny. Místo pomoci a narovnání pravidel nám politici berou dotace, šikanují nás snímkováním a kontrolami, zvyšují nám daně. V zámoří a na Ukrajině nemají téměř žádná pravidla pro výrobu potravin, proto jsou tak levné! Ale řekněme si narovinu, chceme jíst potraviny, u kterých je sporné použití zakázaných látek, pesticidů, antibiotik, hormonů? Chceme to? Pokud ano, tak jsou tu zemědělci zbyteční! Pořád ale ještě doufáme, že zvítězí zdravý rozum a národ podpoří své zemědělce, potravinovou bezpečnost a hlavně, že se každý zamyslí nad tím, co vlastně jí!

Ve čtvrtek 22. února 2023 vyjedou naše stroje na protestní jízdu. Pod vlajkou Agrární komory České republiky a Zemědělského svazu České republiky. “Meleme z posledního” a jestli se něco nezmění, nevydržíme to dlouho. Prosíme, podpořte nás a postavte se za své zemědělce! Uvědomte si, že kvalita a bezpečnost potravin ovlivňuje i Vaše zdraví a že zemědělství plní i spoustu dalších funkcí, bez kterých se venkov neobejde!

NE DOVOZU BEZ CEL                 ANO KVALITNÍM POTRAVINÁM

NE GREEN DEALU                       ANO OCHRANĚ KRAJINY

NE BYROKRACII                           ANO PRÁCI NA POLI A VE CHLÉVĚ

Za rok 2023 jsme dodali do mlékárny rekordní objem 5.129.538 litrů mléka. Mléko prodáváme prostřednictvím mlékařského družstva Mléko.CZ. Zvyšování užitkovosti dojnic a produktivity práce je v současné době jednou z mála možností, jak výrobu mléka dál provozovat. Sami můžete posoudit, jak se nám daří užitkovost zvyšovat a jak rostla dodávka mléka v minulých letech. Počet chovaných dojnic je stále konstantní.

rok množství l
2007 3 164 922
2008 3 272 791
2009 3 469 836
2010 3 705 453
2011 3 916 922
2012 3 457 762
2013 3 575 720
2014 4 102 189
2015 4 594 405
2016 4 504 503
2017 4 737 531
2018 4 641 894
2019 4 978 178
2020 5 023 734
2021 4 955 664
2022 4 721 220
2023 5 129 538

Vážení členové a obchodní partneři družstva, s blížícím se jarem opět rozjíždíme prodej hovězího masa a krocanů. Objednávky na krocany přijímáme od 15. března a zde je ceník masa pro rok 2024. Jedná se ze sta procent o naši produkci s jasným původem!

ZD Sever Loukovec, maso 2024

Vážení vlastníci polí a luk, od 1. ledna 2024 došlo ke zvýšení daně z věcí nemovitých, tedy i z polí a luk, které našemu družstvu propachtováváte. Chceme Vás ubezpečit, že toto navýšení ponese na svých bedrech naše družstvo a to v celkovém nákladu téměř 2 miliony korun. O příslušné částky daně Vám bude navýšeno pachtovné, které družstvo pravidelně vyplácí na podzim daného roku.

V roce 2023 bylo rozhodnutím představenstva družstva smluvní pachtovné  jednorázově navýšeno, stejně jako v roce předchozím. Toto navýšení vychází z výsledků hospodaření družstva za daný rok. Velice si vážíme skutečnosti, že na Vašich pozemkách může hospodařit právě naše družstvo! Snažíme se zodpovědně plnit veškeré enviromentální požadavky kladené na hospodaření na zemědělské půdě.

Pro shora uvedené navýšení pachtovného, které bude odpovídat navýšení daně z věcí nemovitých, není třeba měnit pachtovní smlouvu, navýšení provedeme automaticky.

V případě dotazů ohledně pozemků neváhejte kontaktovat paní Evu Mikulovou 734 589 943 nebo mikulova@zdloukovec.cz.

Děkujeme!

Vážené členky a vážení členové zemědělského družstva Sever Loukovec, přejeme Vám pevné zdraví a úspěšný rok 2024!

Situace v zemědělství je každým dnem složitější, ale i přesto budeme dál pracovat a rozvíjet naše družstvo. Podporujeme naše kolegy z celé Evropy, kteří v těchto dnech demonstrují za svá práva a především za spravedlivé ceny v zemědělství. Výkupní ceny některých komodit spadly na úroveň před rokem 1989 a jsou hluboko pod výrobními náklady. Ekologické požadavky na naše hospodaření jsou obrovské a velmi nákladné, ale politici nám naopak berou dotace a dovážejí a chtějí dovážet do Evropy potraviny ze všech koutů světa. Potraviny, které nejsou vyrobeny podle vysokých a nákladných evropských standardů, potraviny, které vstupují do Evropy téměř bez kontroly. Ve zmíněných státech původu používají zemědělci pesticidy, které jsou v Evropě zakázané už desítky let, smějí používat hormony, antibiotika, masokostní moučky ke krmení zvířat atd. Je zvláštní, že to nevadí všem těm zeleným aktivistům. Vědí to vůbec?

Politici tvrdí, že zemědělství je velký znečišťovatel planety. Myslí si snad někdo, že potraviny dovezené ze zemí vzdálených tisíce kilometrů budou mít nižší uhlíkovou stopu? Proč nikdo nehovoří o milionech letů, o zaoceánských lodích a dalších zdrojích znečištění ovzduší? Nenechme se zmást nečestným jednáním našich politiků, podporujme a kupujme evropské potraviny a zejména ty české. Uvědomme si, že to děláme pro naše zdraví, zdraví a budoucnost našich dětí! 

V našem družstvu dokážeme a musíme doložit každý kilogram hnojiva, každý kilogram krmiva a vůbec všechno, co jsme použili při pěstování pšenice, cukrovky, brambor a všech dalších rostlin a při krmení zvířat a výrobě mléka a masa! Zkuste si odpovědět na otázku, proč to nikdo nevyžaduje při dovozu potravin z Egypta, Brazílie, Argentiny, Číny, Thajska, Ukrajiny a dalších zemí?! A jak by to asi dopadlo?

Za vysoké ceny potravin zemědělci nemůžou! Za vysoké ceny potravin můžou jednoznačně supermarkety, které mají obrovské marže. A to, že vykazují zisky pouze 2 až 3 procenta, to nic neznamená. Zisky si odvádějí ke svým zahraničním matkám už v průběhu roku. Ale supermarkety mají obrovskou moc a disponují obrovskými finančními prostředky v globalizovaném světě. Tyto prostředky používají i pro reklamu a ovlivňování veřejného mínění. 

Bohužel je chybou každého z nás, že se dostatečně nezabýváme tím, co vlastně jíme. Ale i v běžných potravinách, které jsme zvyklí kupovat, se může skrývat něco, co by nás ani ve snu nenapadlo. Například části hmyzích těl. Tak daleko jsme to už dneska dopracovali!

https://eagri.cz/public/portal/mze/potraviny/potraviny-noveho-typu-nove-potraviny/hmyz

Zemědělství je pod obrovským tlakem a jednou z mála demokratických možností jak mu pomoci je účast ve volbách do Evropského parlamentu. Vím, že Evropský parlament je nám na míle vzdálený, ale bohužel podstatně ovlivňuje naše životy. A my čeští zemědělci máme v Evropě zástupce, kteří hájí naše zájmy, kteří nechtějí likvidovat krávy, kteří nechtějí mít všude vlky a medvědy, kteří nechtějí zakázat orbu a kteří nechtějí nahradit maso umělými steaky a nebo konzumací hmyzu! To není utopie, bohužel je to skutečný stav současné zelené Evropy. Volby do Evropského parlamentu proběhnou 7. a 8. června 2024. Nenechme jejich výsledky náhodě!

Dámy a pánové, děkujeme Vám za Váš zájem o zemědělství a Vaše družstvo!

 

I v roce 2024 bude probíhat prodej vykrmených kuřat v drůbežárně v Loukově. Cena za kilogram živé váhy je stanovena na 39,- Kč včetně DPH. Hmotnost kuřat bude okolo 2 kg. Kuřata je možné doma dokrmit i do vyšších hmotností. Jedná se o česká, zdravá a kontrolovaná kuřata. Kuřata prodáváme bez objednávek, pouze v případě většího odběru (nad 100 kusů) je možné zavolat předem na číslo 606 856 127. První letošní prodej se uskuteční na přelomu února a března, termín upřesníme.

Prodej pytlovaného obilí (pšenice, ječmen) proběhne ve dnech 14. až 16. listopadu 2023 v areálu v Loukovci. Cena pro členy družstva za 1 metrák pšenice i ječmene je 600,- Kč včetně pytlů a DPH. Prodej bude probíhat vždy od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. Obilí bude vydáno po zaplacení v kanceláři v přízemí družstva.

Vážení členové a zaměstnanci, pěstitelé brambor, družstvo Vám pro příští rok opět nabízí možnost nákupu jednotné sadby odrůd Red Anna a Bernina. Jedná se o odrůdy polorané, vhodné k dlouhodobému skladování. Prozatím ale neznáme cenu sadby od pěstitele, která ovlivní celkovou platbu za pěstování brambor pro Vás. Pro příští rok bude rovněž zachována možnost dodat si sadbu vlastní. Pro rok 2024 prozatím předpokládáme stejnou cenu za ar brambor jako letos, to je 900 Kč za ar včetně nakoupené sadby a 500 Kč za ar se sadbou vlastní. Vaše požadavky nahlaste nejpozději do 30. listopadu 2023 telefonicky nebo e-mailem paní Evě Mikulové 734 589 943 , mikulova@zdloukovec.cz. Paní Mikulové se ozvěte i v případě požadavku na snížení či zvýšení výměry Vašich záhumenek. Pokud tak neučiníte, máme za to, že objednáváte pěstování brambor v rozsahu roku 2023. Děkujeme.

Vážení družstevníci, nabízíme Vám k prodeji několik přebytečných řádků brambor odrůd Bernina (žluté) a nebo Red Anna (červené). Jedná se o kvalitní potravinářské odrůdy. Brambory jsou nasázené na středisku Loukovec, na poli nad obcí Koryta. Cena za jeden ar je 900,- Kč včetně DPH a objednávky přijímá paní Mikulová mikulova@zdloukovec.cz nebo 734 589 943. Řádky Vám budou přiděleny ihned po zaplacení. Vyorávání začne v pátek 15. září 2023 ve 12:00 hodin.

Vážení družstevníci, veškeré volné brambory jsou prodané! Už nevolejte. Děkujeme za Váš zájem!