oficiální web družstva

Vedení družstva

Ing. Josef Lojda
předseda představenstva ZD

Ing. Pavel Knobloch
místopředseda představenstva ZD

Adresa:
Loukovec č.p. 16
294 11 Loukov u Mnichova Hradiště

Telefon: +420 326 789 400 nebo 406

E-mail: zdloukovec@zdloukovec.cz

Pracovní doba: 06:45 – 15:30 hod.

IČO: 00105597
DIČ: CZ00105597

Zemědělské družstvo Sever Loukovec podléhá zákonu č. 171/2023 Sb.,
o ochraně oznamovatelů
Odpovědnou osobou je: Ing. Petr Hanzl,
předseda KK, tel.: +420 737105537,
e-mail: petrhanzl@sph.cz, výhradně pro přijímání Oznámení.

Kancelář Loukovec

Ing. Lojda Josef
předseda představenstva 
lojda@zdloukovec.cz
736 753 404

Ing. Knobloch Pavel
místopředseda představenstva
ekonom

knobloch@zdloukovec.cz
733 289 241

Lojdová Lenka
sekretariát, fakturace
lojdova@zdloukovec.cz
326 789 406
603 956 115
E-mail pro fakturaci:
faktury@zdloukovec.cz

Mikulová Eva
evidence půdy a členů
mikulova@zdloukovec.cz
734 589 943

Ing. Král Josef
hlavní agronom 
kral@zdloukovec.cz
605 193 606

Altman Stanislav
provozní agronom 
altman@zdloukovec.cz
736 753 412

Seiwaldová Jitka
provozní agronom
seiwaldova@zdloukovec.cz

736 753 401

Kazda Aleš
hlavní mechanizátor 
kazda@zdloukovec.cz
736 753 418

Vencl Vladimír
provozní mechanizátor
vencl@zdloukovec.cz
775 619 777

Louda Aleš
stavební technik, energetik
louda@zdloukovec.cz
736 753 421

 

Mísírna Chocnějovice

736 753 417
peleta@zdloukovec.cz 

Středisko Jivina

Kubina Roman
vedoucí střediska Jivina
kubina@zdloukovec.cz
739 568 514

Bernardová Milena

provozní agronomka
bernardova@zdloukovec.cz

736 753 415, 326 786 197

Milan Mauric
objednávky masa a prodej drůbeže
606 856 127 

Středisko Chocnějovice

Bc. Pecinová Václava
hlavní zootechnička 
pecinova@zdloukovec.cz
604 329 443

Farma Chocnějovice
326 787 133

Pecina Vladimír
provozní zootechnik
pecina@zdloukovec.cz
736 753 420

Zajícová Milena
provozní zootechnička
zajicova@zdloukovec.cz
736 753 416

Bioplynová stanice Chocnějovice

Šorejs Josef
734 202 820

Šorejs Josef ml.
604 618 702

bps@zdloukovec.cz

Drůbežárna Loukov

326 789 350
736 753 413