oficiální web družstva

Rádi bychom zorganizovali tradiční setkání s myslivci, které probíhá vždy před setím kukuřice.

Setkání plánujeme na 10. dubna 2024 od 15:00 hodin v Loukovci. Vzhledem ke stále rostoucím škodám od zvěře na našich porostech žádáme zástupce všech mysliveckých spolků o účast na této schůzce.

Děkujeme.