oficiální web družstva

Provoz družstva a výsledky

Za rok 2023 jsme dodali do mlékárny rekordní objem 5.129.538 litrů mléka. Mléko prodáváme prostřednictvím mlékařského družstva Mléko.CZ. Zvyšování užitkovosti dojnic a produktivity práce je v současné době jednou z mála možností, jak výrobu mléka dál provozovat. Sami můžete posoudit, jak se nám daří užitkovost zvyšovat a jak rostla dodávka mléka v minulých letech. Počet chovaných dojnic je stále konstantní.

rok množství l
2007 3 164 922
2008 3 272 791
2009 3 469 836
2010 3 705 453
2011 3 916 922
2012 3 457 762
2013 3 575 720
2014 4 102 189
2015 4 594 405
2016 4 504 503
2017 4 737 531
2018 4 641 894
2019 4 978 178
2020 5 023 734
2021 4 955 664
2022 4 721 220
2023 5 129 538

Dnes, 12. srpna 2022, sklízíme poslední hektary pšenic a žně 2022 jsou za námi. Dosáhli jsme velmi dobrých výsledků. Výnos řepky ozimé byl 4,09 t/ha v čistém, výnos pšenice ozimé 7,20 t/ha, pšenice jarní 6,60 t/ha a výnos ječmene ozimého 7,30 t/ha. Díky nasazení pracovníků rostlinné výroby a díky dobrému počasí proběhly žně rychle a hladce. Zároveň se sklizní zrna sklízíme slámu, kterou potřebujeme pro zvířata. Naším cílem je sklidit 2.400 tun kvalitní a suché slámy. Ke kombajnové sklizni nám bude zbývat 100 ha sóji, která dozraje nejspíš koncem září.

Práce v zemědělství nikdy nekončí, v příštím týdnu začneme setí řepky na příští rok a brzy nás čeká sklidit 410 ha kukuřice na siláž, která velmi rychle zraje a nebo spíš schne v současných podmínkách. 

Velice nás trápí ceny hnojiv, které se zvýšily o 300% a které bude velmi těžké na podzim a příští rok ufinancovat.