oficiální web družstva

Na konec měsíce června a na začátek měsíce července objednalo družstvo leteckou aplikaci biologického přípravku na ochranu kukuřice před zavíječem kukuřičným. Aplikaci bude provádět pověřená firma. Přípravek je přírodního charakteru, je schválený pro použití v ČR a není třeba se obávat žádných negativních účinků. Naopak aplikace tohoto přípravku sníží použití chemických látek na ochranu rostlin.

Tricholet 2024 – oznam pro obec_1.aplikace (1)