oficiální web družstva

V průběhu sezóny zde najdou včelaři a myslivci informace o postřicích, sečích a dalších zemědělských pracech v obvodu družstva.

 

Informace pro myslivce

Od neděle 28.04.2024 sečeme vojtěšky. Konkrétní informace poskytnou v případě potřeby agronomky Milena Bernardová a Jitka Seiwaldová.

Dnes, to je 22. dubna 2024  zahajujeme setí kukuřice. Začínat budeme na KÚ Loukov a Loukovec a pojedeme směrem k Jivině. Žádáme o součinnost myslivecké spolky.

Zároveň se připravujeme na sečení vojtěšek, které bychom chtěli zahájit kolem 28. dubna 2024.

Děkujeme za spolupráci!

Rádi bychom zorganizovali tradiční setkání s myslivci, které probíhá vždy před setím kukuřice.

Setkání plánujeme na 10. dubna 2024 od 15:00 hodin v Loukovci. Vzhledem ke stále rostoucím škodám od zvěře na našich porostech žádáme zástupce všech mysliveckých spolků o účast na této schůzce.

Děkujeme.

Sklizeň kukuřice se nezadržitelně blíží a začne ve čtvrtek 14. září na středisku Jivina. První hmotu budeme vozit do Kozmic pro býky. Kukuřice je stěžejní plodinou pro naše družstvo, ze které vyrábíme siláž pro dobytek na celý další rok a je důležitou surovinou pro výrobu elektřiny v bioplynové stanici. Přesné informace o místu a čase sklizně Vám poskytnou naši agronomové.

Od Loukova začalo setí kukuřice. Žádáme myslivce o spolupráci a zvýšenou ostrahu zasetých polí proti černé zvěři. Přesné informace o postupu setí poskytne hlavní agronom pan Altman na telefonu 736 753 412.

Děkujeme!

Sklizeň silážní kukuřice bude zahájena v pondělí 20. září 2021. Bližší informace poskytne hlavní agronom na tel. 736 753 412.

Ač to na polích prozatím nevypadá, jaro je v plném proudu. V pondělí 19. dubna jsme začali se setím kukuřice. Setí jsme zahájili na středisku Loukovec a budeme pokračovat kolem Sezemic, Chocnějovic směrem na Jivinu. Všechny myslivecké spolky byly o postupech setí informovány, družstvo nakoupilo pachové odpuzovače černé zvěře, které myslivcům rozdalo.  Tímto bych chtěl Vás myslivce opět požádat o  součinnost a ochranu zaseté kukuřice proti prasatům. Kukuřice je pro nás zemědělce velmi důležitá plodina, jejíž dostatek či nedostatek má velký vliv na hospodaření družstva v celém následujícím roce. Za tuto spolupráci předem děkujeme.

V pondělí 14. září 2020 zahajujeme sklizeň kukuřice na siláž. Přesné informace o časovém harmonogramu poskytne hlavní agronom Stanislav Altman na telefonu 736753412.

Tento víkend bychom chtěli začít sekat silážní hrách. V závislosti na počasí proběhne sečení ve dnech 4. – 6. července na všech plochách osetých touto plodinou.

Od neděle 21. června budeme sklízet druhé seče vojtěšek, opět od Loukovce směrem na Jivinu. V těsném závěsu bude nejspíš probíhat i sklizeň hrachu na zeleno.