oficiální web družstva

V průběhu sezóny zde najdou včelaři a myslivci informace o postřicích, sečích a dalších zemědělských pracech v obvodu družstva.

 

Informace pro myslivce

Od neděle 31.05.2020 sečeme louky. Začínáme v Loukově a postupně posečeme veškerou výměru družstevních luk.

Ve 20. nebo 21. kalendářním týdnu plánujeme sklizeň víceletých pícnin, to je především vojtěškotrav. Počasí je vskutku aprílové a přesný termín bude záležet na něm.

Od středy 8. dubna začneme se setím kukuřice. Rádi bychom požádali všechny myslivce o každoroční součinnost s ostrahou zasetých polí. Na loukách a ozimých plodinách byly škody poměrně značné a po dvou suchých letech se nám nedostává objemných krmiv. Proto Vás žádáme o maximální možnou aktivitu. Setí začne od Loukova, dále budeme sít Svijany, v Loukovci za Prskavcem, Dalešíny v Sovenicích, pokračovat budeme v Neveklovicích, přes Habr, pod Klášterem a v Nové Vsi. Na Horní Bukovině ukončíme Velkým Klůčekem první část setí kukuřice. Druhá část bude následovat po sklizni senážního žita nejspíš začátkem května. Vzhledem k současné situaci a vyhlášeným mimořádným opatřením jsme prozatím odložili naší vzájemnou schůzku, ale od čtvrtka 9. dubna 2020 jsou na družstvu v Loukovci k vyzvednutí odpuzovače černé zvěře a v případě potřeby můžeme vytisknout i mapy. Bližší informace poskytne hlavní agronom Stanislav Altman na telefonu 736 753 412.

Dnes, 17. září jsme zhruba v polovině sklizně silážní kukuřice. Sucho zásadně ovlivnilo tuto plodinu a zdaleka se nám nepodaří sklidit potřebné množství a naplnit silážní jámy. Navíc každé pole vykazuje poškození porostu od zvěře. Na některých polích dosahují škody až 20%, vyjádřeno v penězích za celé družstvo se jedná o milionové částky. Katastrofální je situace na Mukařově, ale i v jiných katastrech. Chápu, že myslivecké spolky se potýkají s malým zájmem mladých lidí o myslivost a dalšími problémy, ale tato situace není pro nás dál udržitelná. Některé spolky jsou aktivní, používají odchytová zařízení a využívají zákonných možností k odlovu zvěře, zejména černé zvěře, některé spolky bohužel ne. Naše situace je skutečně vážná a nelze ji dále přehlížet. Proto znovu vyzýváme myslivce, aby mobilizovali své síly. V naší zemi komunistická éra rozdělila zemědělství a myslivost, což se nejeví jako dobré řešení. U našich západních sousedů, kde si je zemědělec sám sobě i lesním hospodářem, jsou škody na zemědělských kulturách mnohem menší a i na statcích vlastněných šlechtou vždycky byl a je lesní správce, který se stará o lesy a udržuje stavy zvěře na přijatelné úrovni. 

Pomalu končíme žně, zbývají poslední desítky hektarů pšenic. 20. srpna začínáme další seč trav a plynule sklidíme i další seč vojtěškotrav na orné půdě. Sklizeň kukuřic na siláž zahájíme kolem 28. srpna, vše záleží na počasí, zralosti palic a našich silách.

Od 23. června 2019 bude probíhat sečení a sklizeň druhých sečí vojtěšek, začneme u Sezemic a končit budeme na Jivině. Hned následně, cca od 26. června 2019 plánujeme sklizeň hrachu nazeleno do jámy. Rovněž směrem od Sezemic, přes Chocnějovice a končit budeme na Bukovině. Vše záleží na počasí, přesné informace poskytne hlavní agronom pan Altman.

Sklizeň trav, především na senáž, začne v našem družstvu 29. května 2019. Bližší informace poskytne hlavní agronom pan Altman.

Po kontrole zasetých ozimů jsme zjistili, že černá zvěř páchá na těchto vzešlých porostech značné škody. Proto vyzýváme příslušné myslivce ke zintenzivnění jejich činnosti. Jedná se především o oblasti Vicmanov, Ouč, ale i Horní Bukovina a další. Ozimé plodiny jsou pro naše družstvo zásadním tržním artiklem a po ne příliš vydařeném roce 2018 si nemůžeme dovolit již teď ohrožovat naše hospodaření pro příští rok.
Děkujeme za spolupráci.

Vzhledem k obrovskému suchu, které nás v letošním roce postihlo, začne sklizeň silážní kukuřice již 7. srpna 2018 a to na lehkých půdách od Nové Vsi směrem ke Klášteru. Sklizeň bude pravděpodobně plynule pokračovat, budeme vybírat pole, kde je nejvyšší sušina rostlin, protože tam nepřišly žádné srážky. Bohužel očekáváme značně snížený výnos silážní hmoty a zčásti její velmi špatnou kvalitu.
Během následujících dní bude sklizeň kukuřice přerušena a proběhne 4. seč veškerých porostů vojtěšek a vojtěškotrav.

Od 13. nebo 14. května bude probíhat sečení všech luk na senáž. Sekat budeme od Loukova přes Loukovec k Mohelnici nad Jizerou, na Buřínsku a později na jivinské straně. Přesný termín seče je závislý na počasí, podrobnější informace Vám poskytne pan Altnam na tel. 73675340412.

Výrobu vojtěškové senáže z 1. seče jsme ukončili 7. května, teď probíhá sklizeň silážního žita pro BPS. Po žitu budeme sít kukuřici, pravděpodobně v týdnu od 14.05.2018. Opět prosíme myslivce o zvýšený dozor na dotčené pozemky.