oficiální web družstva

V průběhu sezóny zde najdou včelaři a myslivci informace o postřicích, sečích a dalších zemědělských pracech v obvodu družstva.

 

Informace pro myslivce a včelaře

Od Loukova začalo setí kukuřice. Žádáme myslivce o spolupráci a zvýšenou ostrahu zasetých polí proti černé zvěři. Přesné informace o postupu setí poskytne hlavní agronom pan Altman na telefonu 736 753 412.

Děkujeme!

Sklizeň silážní kukuřice bude zahájena v pondělí 20. září 2021. Bližší informace poskytne hlavní agronom na tel. 736 753 412.

Ač to na polích prozatím nevypadá, jaro je v plném proudu. V pondělí 19. dubna jsme začali se setím kukuřice. Setí jsme zahájili na středisku Loukovec a budeme pokračovat kolem Sezemic, Chocnějovic směrem na Jivinu. Všechny myslivecké spolky byly o postupech setí informovány, družstvo nakoupilo pachové odpuzovače černé zvěře, které myslivcům rozdalo.  Tímto bych chtěl Vás myslivce opět požádat o  součinnost a ochranu zaseté kukuřice proti prasatům. Kukuřice je pro nás zemědělce velmi důležitá plodina, jejíž dostatek či nedostatek má velký vliv na hospodaření družstva v celém následujícím roce. Za tuto spolupráci předem děkujeme.

V pondělí 14. září 2020 zahajujeme sklizeň kukuřice na siláž. Přesné informace o časovém harmonogramu poskytne hlavní agronom Stanislav Altman na telefonu 736753412.

Tento víkend bychom chtěli začít sekat silážní hrách. V závislosti na počasí proběhne sečení ve dnech 4. – 6. července na všech plochách osetých touto plodinou.

Od neděle 21. června budeme sklízet druhé seče vojtěšek, opět od Loukovce směrem na Jivinu. V těsném závěsu bude nejspíš probíhat i sklizeň hrachu na zeleno.

Od neděle 31.05.2020 sečeme louky. Začínáme v Loukově a postupně posečeme veškerou výměru družstevních luk.

Ve 20. nebo 21. kalendářním týdnu plánujeme sklizeň víceletých pícnin, to je především vojtěškotrav. Počasí je vskutku aprílové a přesný termín bude záležet na něm.

Od středy 8. dubna začneme se setím kukuřice. Rádi bychom požádali všechny myslivce o každoroční součinnost s ostrahou zasetých polí. Na loukách a ozimých plodinách byly škody poměrně značné a po dvou suchých letech se nám nedostává objemných krmiv. Proto Vás žádáme o maximální možnou aktivitu. Setí začne od Loukova, dále budeme sít Svijany, v Loukovci za Prskavcem, Dalešíny v Sovenicích, pokračovat budeme v Neveklovicích, přes Habr, pod Klášterem a v Nové Vsi. Na Horní Bukovině ukončíme Velkým Klůčekem první část setí kukuřice. Druhá část bude následovat po sklizni senážního žita nejspíš začátkem května. Vzhledem k současné situaci a vyhlášeným mimořádným opatřením jsme prozatím odložili naší vzájemnou schůzku, ale od čtvrtka 9. dubna 2020 jsou na družstvu v Loukovci k vyzvednutí odpuzovače černé zvěře a v případě potřeby můžeme vytisknout i mapy. Bližší informace poskytne hlavní agronom Stanislav Altman na telefonu 736 753 412.

Dnes, 17. září jsme zhruba v polovině sklizně silážní kukuřice. Sucho zásadně ovlivnilo tuto plodinu a zdaleka se nám nepodaří sklidit potřebné množství a naplnit silážní jámy. Navíc každé pole vykazuje poškození porostu od zvěře. Na některých polích dosahují škody až 20%, vyjádřeno v penězích za celé družstvo se jedná o milionové částky. Katastrofální je situace na Mukařově, ale i v jiných katastrech. Chápu, že myslivecké spolky se potýkají s malým zájmem mladých lidí o myslivost a dalšími problémy, ale tato situace není pro nás dál udržitelná. Některé spolky jsou aktivní, používají odchytová zařízení a využívají zákonných možností k odlovu zvěře, zejména černé zvěře, některé spolky bohužel ne. Naše situace je skutečně vážná a nelze ji dále přehlížet. Proto znovu vyzýváme myslivce, aby mobilizovali své síly. V naší zemi komunistická éra rozdělila zemědělství a myslivost, což se nejeví jako dobré řešení. U našich západních sousedů, kde si je zemědělec sám sobě i lesním hospodářem, jsou škody na zemědělských kulturách mnohem menší a i na statcích vlastněných šlechtou vždycky byl a je lesní správce, který se stará o lesy a udržuje stavy zvěře na přijatelné úrovni.