oficiální web družstva

Vážené členky a vážení členové zemědělského družstva Sever Loukovec, přejeme Vám pevné zdraví a úspěšný rok 2024!

Situace v zemědělství je každým dnem složitější, ale i přesto budeme dál pracovat a rozvíjet naše družstvo. Podporujeme naše kolegy z celé Evropy, kteří v těchto dnech demonstrují za svá práva a především za spravedlivé ceny v zemědělství. Výkupní ceny některých komodit spadly na úroveň před rokem 1989 a jsou hluboko pod výrobními náklady. Ekologické požadavky na naše hospodaření jsou obrovské a velmi nákladné, ale politici nám naopak berou dotace a dovážejí a chtějí dovážet do Evropy potraviny ze všech koutů světa. Potraviny, které nejsou vyrobeny podle vysokých a nákladných evropských standardů, potraviny, které vstupují do Evropy téměř bez kontroly. Ve zmíněných státech původu používají zemědělci pesticidy, které jsou v Evropě zakázané už desítky let, smějí používat hormony, antibiotika, masokostní moučky ke krmení zvířat atd. Je zvláštní, že to nevadí všem těm zeleným aktivistům. Vědí to vůbec?

Politici tvrdí, že zemědělství je velký znečišťovatel planety. Myslí si snad někdo, že potraviny dovezené ze zemí vzdálených tisíce kilometrů budou mít nižší uhlíkovou stopu? Proč nikdo nehovoří o milionech letů, o zaoceánských lodích a dalších zdrojích znečištění ovzduší? Nenechme se zmást nečestným jednáním našich politiků, podporujme a kupujme evropské potraviny a zejména ty české. Uvědomme si, že to děláme pro naše zdraví, zdraví a budoucnost našich dětí! 

V našem družstvu dokážeme a musíme doložit každý kilogram hnojiva, každý kilogram krmiva a vůbec všechno, co jsme použili při pěstování pšenice, cukrovky, brambor a všech dalších rostlin a při krmení zvířat a výrobě mléka a masa! Zkuste si odpovědět na otázku, proč to nikdo nevyžaduje při dovozu potravin z Egypta, Brazílie, Argentiny, Číny, Thajska, Ukrajiny a dalších zemí?! A jak by to asi dopadlo?

Za vysoké ceny potravin zemědělci nemůžou! Za vysoké ceny potravin můžou jednoznačně supermarkety, které mají obrovské marže. A to, že vykazují zisky pouze 2 až 3 procenta, to nic neznamená. Zisky si odvádějí ke svým zahraničním matkám už v průběhu roku. Ale supermarkety mají obrovskou moc a disponují obrovskými finančními prostředky v globalizovaném světě. Tyto prostředky používají i pro reklamu a ovlivňování veřejného mínění. 

Bohužel je chybou každého z nás, že se dostatečně nezabýváme tím, co vlastně jíme. Ale i v běžných potravinách, které jsme zvyklí kupovat, se může skrývat něco, co by nás ani ve snu nenapadlo. Například části hmyzích těl. Tak daleko jsme to už dneska dopracovali!

https://eagri.cz/public/portal/mze/potraviny/potraviny-noveho-typu-nove-potraviny/hmyz

Zemědělství je pod obrovským tlakem a jednou z mála demokratických možností jak mu pomoci je účast ve volbách do Evropského parlamentu. Vím, že Evropský parlament je nám na míle vzdálený, ale bohužel podstatně ovlivňuje naše životy. A my čeští zemědělci máme v Evropě zástupce, kteří hájí naše zájmy, kteří nechtějí likvidovat krávy, kteří nechtějí mít všude vlky a medvědy, kteří nechtějí zakázat orbu a kteří nechtějí nahradit maso umělými steaky a nebo konzumací hmyzu! To není utopie, bohužel je to skutečný stav současné zelené Evropy. Volby do Evropského parlamentu proběhnou 7. a 8. června 2024. Nenechme jejich výsledky náhodě!

Dámy a pánové, děkujeme Vám za Váš zájem o zemědělství a Vaše družstvo!