oficiální web družstva

Vážení členové a zaměstnanci, pěstitelé brambor, družstvo Vám pro příští rok opět nabízí možnost nákupu jednotné sadby odrůd Red Anna a Bernina. Jedná se o odrůdy polorané, vhodné k dlouhodobému skladování. Prozatím ale neznáme cenu sadby od pěstitele, která ovlivní celkovou platbu za pěstování brambor pro Vás. Pro příští rok bude rovněž zachována možnost dodat si sadbu vlastní. Pro rok 2024 prozatím předpokládáme stejnou cenu za ar brambor jako letos, to je 900 Kč za ar včetně nakoupené sadby a 500 Kč za ar se sadbou vlastní. Vaše požadavky nahlaste nejpozději do 30. listopadu 2023 telefonicky nebo e-mailem paní Evě Mikulové 734 589 943 , mikulova@zdloukovec.cz. Paní Mikulové se ozvěte i v případě požadavku na snížení či zvýšení výměry Vašich záhumenek. Pokud tak neučiníte, máme za to, že objednáváte pěstování brambor v rozsahu roku 2023. Děkujeme.