oficiální web družstva

Vážené členky, vážení členové zemědělského družstva, představenstvo Zemědělského družstva Sever Loukovec svolává členskou schůzi na pátek 20. května 2022 od 17:00 hodin do sálu hospody Na Hřišti v Mnichově Hradišti. Po dvou covidových letech se můžeme opět sejít, přijďte si poslechnout informace o Vašem družstvu. Zároveň Vás zdvořile žádáme, pokud se nemůžete na členskou schůzi dostavit osobně, použijte plnou moc na pozvánce a zmocněte k účasti na členské schůzi jinou osobu. Je třeba zajistit usnášeníschopnost členské schůze. Pozvánku a přehled o hospodaření družstva naleznete v příloze. V místě je dostatek parkovacích míst a rovněž doprava autobusem je zajištěna.

Za představenstvo Ing. Josef Lojda, předseda

Pozvánka na ČS

přehled

06-výpis ze spisu

06-auditorská zpráva