oficiální web družstva

Vážení členové Zemědělského družstva Sever Loukovec, představenstvo družstva rozhodlo na svém zasedání dne 28. ledna 2021 o konání členské schůze per rollam korespondenční formou. Současná nákazová situace je špatná a nemůžeme si dovolit ohrozit zdraví našich členů tím, že je shromáždíme někde v sále. Na druhou stranu statutárním orgánům družstva vyprší mandát 31. března 2021 a do té doby je třeba zvolit nové představenstvo a kontrolní komisi družstva. Ač nás to všechny mrzí, museli jsme přistoupit na konání již druhé členské schůze korespondenční formou. Pod odkazem uvedeným níže najdete pozvánku na tuto členskou schůzi. Veškeré materiály budou zasílány členům družstva na adresy uvedené v seznamu členů postupně ve třech termínech, uvedených na pozvánce. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat. Celou korespondenční schůzi včetně voleb budeme organizovat regulérně, zodpovědně a maximálně transparentně. 

Jménem představenstva družstva Vám předem děkuji za spolupráci a přeji Vám pevné zdraví.

Ing. Josef Lojda, předseda představenstva

Pozvánka