oficiální web družstva

Aktuality

Po krátké zimní pauze opět zahájíme prodej čerstvého hovězího masa a to ve druhé polovině měsíce února. Prodej jarního turnusu krocanů bude probíhat od dubna do května. Jednodenní krůťata byla naskladněna 11 prosince 2018 a výkrm je v plném proudu.

prodej masa 2019

I v roce 2019 budeme pro naše členy a zaměstnance pěstovat brambory a krmnou řepu. Pěstování okopanin je velmi závislé na počasí a především na množství srážek, se kterými je v posledních letech problém. Takže ne vždy se podaří dosáhnout požadovaných výnosů u těchto plodin a ne vždy udělají herbicidní postřiky očekávanou službu.

Kdo z Vás chcete i přes tato rizika pokračovat s obvyklou výměrou okopanin, není třeba nic hlásit, jste již zaevidovaní. Pokud ovšem chcete výměru z loňského roku změnit, snížit nebo zvýšit, je třeba změnu ohlásit na družstvu ne telefonu 326 789 400 nejpozději do 20. ledna 2019. Po tomto datu proběhne rozesílání složenek na platbu záhumenek a změna výměry už nebude možná.

Po obdržení složenky tuto prosíme zaplaťte nejpozději do 20. února 2019. Děkujeme.

Jménem představenstva družstva děkuji všem družstevníkům, obchodním partnerům a obyvatelům místních obcí za spolupráci a podporu našeho družstva a českého zemědělství v roce 2018. Jsem velmi rád, že kupujete české potraviny, že kupujete naše čerstvé maso v Jivině, naše kuřata v Loukově a pomáháte nám tak překlenout horší roky, jako byl tento, velmi suchý rok 2018.

Představenstvo družstva přeje Vám všem a zejména našim zaměstnancům a členům klidné Vánoční svátky a hodně zdraví a pohody do roku 2019.

Za představenstvo družstva Ing. Josef Lojda, předseda

Po kontrole zasetých ozimů jsme zjistili, že černá zvěř páchá na těchto vzešlých porostech značné škody. Proto vyzýváme příslušné myslivce ke zintenzivnění jejich činnosti. Jedná se především o oblasti Vicmanov, Ouč, ale i Horní Bukovina a další. Ozimé plodiny jsou pro naše družstvo zásadním tržním artiklem a po ne příliš vydařeném roce 2018 si nemůžeme dovolit již teď ohrožovat naše hospodaření pro příští rok.
Děkujeme za spolupráci.

Žádáme členy družstva aby provedli sklizeň svých záhumenkových brambor a krmné řepy nejpozději do konce měsíce září. Je to především z důvodu následného zpracování půdy a případného setí. Obě operace jsou v letošním suchém roce velmi problematické.
Děkujeme.

Obilní žně i sklizeň slámy v našem družstvu skončily v letošním roce rekordně brzy. Zejména díky obrovskému suchu a vysokým teplotám, ale i díky obětavému nasazení družstevních pracovníků a posílení nakládací a svozové techniky. Bohužel výsledky žní neodpovídají našim představám ani vloženým investicím, nicméně na letošní rok a totální sucho jsou velmi dobré. Nejvyšší pokles výnosů jsme zaznamenali u ozimého ječmene, kterého jsme sklidili z 96 hektarů 522 tun, což představuje výnos 5,4 t/ha. Veškerý ječmen byl pěstován na středisku Jivina a je určen pro družstevní živočišnou výrobu. Ozimé pšenice jsme sklidili 5.684 t z 887 ha, na středisku Loukovec jsme dosáhli průměrného hrubého výnosu 6,6 t/ha a na středisku Jivina 6,2 t/ha. Řepka byla sklizena z 404 ha, na středisku Loukovec dala hrubý výnos 3,6 t/ha a na středisku Jivina 3,4 t/ha. Co se týká sklizně slámy, byla letos zvládnuta v rekordním čase a bylo slisováno a svezeno 7.327 balíků. Toto množství nekryje požadavky živočišné výroby zcela, ale částečně rozptýlilo naše obavy z jejího totálního nedostatku. Letošní extrémní sucho nepřeje rostlinné výrobě a je velmi náročné pro zvířata i pro lidi. Mnozí z pracovníků družstva si sáhli v těchto extrémních dnech na samé dno svých sil a za jejich výkony jim patří velké poděkování.