oficiální web družstva

Aktuality

Jménem představenstva družstva děkuji všem družstevníkům, obchodním partnerům a obyvatelům místních obcí za spolupráci a podporu našeho družstva a českého zemědělství v roce 2018. Jsem velmi rád, že kupujete české potraviny, že kupujete naše čerstvé maso v Jivině, naše kuřata v Loukově a pomáháte nám tak překlenout horší roky, jako byl tento, velmi suchý rok 2018.

Představenstvo družstva přeje Vám všem a zejména našim zaměstnancům a členům klidné Vánoční svátky a hodně zdraví a pohody do roku 2019.

Za představenstvo družstva Ing. Josef Lojda, předseda

Po kontrole zasetých ozimů jsme zjistili, že černá zvěř páchá na těchto vzešlých porostech značné škody. Proto vyzýváme příslušné myslivce ke zintenzivnění jejich činnosti. Jedná se především o oblasti Vicmanov, Ouč, ale i Horní Bukovina a další. Ozimé plodiny jsou pro naše družstvo zásadním tržním artiklem a po ne příliš vydařeném roce 2018 si nemůžeme dovolit již teď ohrožovat naše hospodaření pro příští rok.
Děkujeme za spolupráci.

Žádáme členy družstva aby provedli sklizeň svých záhumenkových brambor a krmné řepy nejpozději do konce měsíce září. Je to především z důvodu následného zpracování půdy a případného setí. Obě operace jsou v letošním suchém roce velmi problematické.
Děkujeme.

Obilní žně i sklizeň slámy v našem družstvu skončily v letošním roce rekordně brzy. Zejména díky obrovskému suchu a vysokým teplotám, ale i díky obětavému nasazení družstevních pracovníků a posílení nakládací a svozové techniky. Bohužel výsledky žní neodpovídají našim představám ani vloženým investicím, nicméně na letošní rok a totální sucho jsou velmi dobré. Nejvyšší pokles výnosů jsme zaznamenali u ozimého ječmene, kterého jsme sklidili z 96 hektarů 522 tun, což představuje výnos 5,4 t/ha. Veškerý ječmen byl pěstován na středisku Jivina a je určen pro družstevní živočišnou výrobu. Ozimé pšenice jsme sklidili 5.684 t z 887 ha, na středisku Loukovec jsme dosáhli průměrného hrubého výnosu 6,6 t/ha a na středisku Jivina 6,2 t/ha. Řepka byla sklizena z 404 ha, na středisku Loukovec dala hrubý výnos 3,6 t/ha a na středisku Jivina 3,4 t/ha. Co se týká sklizně slámy, byla letos zvládnuta v rekordním čase a bylo slisováno a svezeno 7.327 balíků. Toto množství nekryje požadavky živočišné výroby zcela, ale částečně rozptýlilo naše obavy z jejího totálního nedostatku. Letošní extrémní sucho nepřeje rostlinné výrobě a je velmi náročné pro zvířata i pro lidi. Mnozí z pracovníků družstva si sáhli v těchto extrémních dnech na samé dno svých sil a za jejich výkony jim patří velké poděkování.

Vzhledem k obrovskému suchu, které nás v letošním roce postihlo, začne sklizeň silážní kukuřice již 7. srpna 2018 a to na lehkých půdách od Nové Vsi směrem ke Klášteru. Sklizeň bude pravděpodobně plynule pokračovat, budeme vybírat pole, kde je nejvyšší sušina rostlin, protože tam nepřišly žádné srážky. Bohužel očekáváme značně snížený výnos silážní hmoty a zčásti její velmi špatnou kvalitu.
Během následujících dní bude sklizeň kukuřice přerušena a proběhne 4. seč veškerých porostů vojtěšek a vojtěškotrav.

Družstvo nabízí k prodeji dva použité traktory Zetor 120, nakladč Poclain, avii A 30 a další použitou mechanizaci k okamžitému odběru. informace poskytne pan Kazda na tel. 736753418.

Od 13. nebo 14. května bude probíhat sečení všech luk na senáž. Sekat budeme od Loukova přes Loukovec k Mohelnici nad Jizerou, na Buřínsku a později na jivinské straně. Přesný termín seče je závislý na počasí, podrobnější informace Vám poskytne pan Altnam na tel. 73675340412.

Výrobu vojtěškové senáže z 1. seče jsme ukončili 7. května, teď probíhá sklizeň silážního žita pro BPS. Po žitu budeme sít kukuřici, pravděpodobně v týdnu od 14.05.2018. Opět prosíme myslivce o zvýšený dozor na dotčené pozemky.

Vyzýváme družstevníky, aby si vyzvedli pytle a přepravky od bramborové sadby nejpozději do 11. května 2018. Po tomto datu budou obaly zlikvidovány bez náhrady. Na středisku Loukovec jsou prázdné pytle a přepravky uskladněny v kolně za čerpací stanicí.
Děkujeme.