oficiální web družstva

Aktuality

I v letošním roce zaúřadovalo sucho a snížilo výnosy našich hlavních plodin. Porosty vypadaly velmi nadějně až do června, kdy je sucho a teplo opět výrazně poškodilo. Situace je sice lepší, než v roce 2018, ale i tak jsme zaznamenali citelné snížení výnosů.

Ozimý ječmen, pěstovaný pouze na středisku Loukovec na 99,55 ha, dopadl poměrně dobře a poskytl nám výnos 8,22 t zrna z hektaru netto. Řepku jsme pěstovali na 171,13 ha na středisku Loukovec, s čistým výnosem 3,60 t/ha, na 217,82 ha na středisku Jivina, s čistým výnosem 3,20 t/ha a průměr za obě střediska netto pak činí 3,40 t/ha. Pšenici ozimou jsme pěstovali na 363,99 ha na středisku Loukovec, s hrubým výnosem 7,11 t/ha a na 599,73 ha na středisku Jivina s hrubým výnosem 5,88 t/ha. Konečný čistý výnos za celé družstvo bude stanoven až po posklizňové úpravě a prodeji zrna, předpokládáme však, že se bude pohybovat na úrovni 6 t/ha. Mák jsme pěstovali na 41,03 ha na středisku Loukovec s čistým výnosem 790 kg/ha a na 43,97 ha na středisku Jivina, s čistým výnosem 740 kg/ha. Celodružstevní průměr pak činí 765 kg máku/ha.

Bohužel na katastrech našeho družstva je stále sucho, i přes několik lokálních dešťových přeháněk je trvalý nedostatek vláhy, který negativně ovlivňuje pěstování všech plodin a komplikuje zpracování půdy a setí ozimů.

Pomalu končíme žně, zbývají poslední desítky hektarů pšenic. 20. srpna začínáme další seč trav a plynule sklidíme i další seč vojtěškotrav na orné půdě. Sklizeň kukuřic na siláž zahájíme kolem 28. srpna, vše záleží na počasí, zralosti palic a našich silách.

Právě jsme sklidili krásný čerstvý a voňavý mák. Během tohoto týdne ho vyčistíme a od 2. září bude v Loukovci připraven k drobnému prodeji. Cena 70,- Kč/kg včetně DPH.

Od 23. června 2019 bude probíhat sečení a sklizeň druhých sečí vojtěšek, začneme u Sezemic a končit budeme na Jivině. Hned následně, cca od 26. června 2019 plánujeme sklizeň hrachu nazeleno do jámy. Rovněž směrem od Sezemic, přes Chocnějovice a končit budeme na Bukovině. Vše záleží na počasí, přesné informace poskytne hlavní agronom pan Altman.

Sklizeň trav, především na senáž, začne v našem družstvu 29. května 2019. Bližší informace poskytne hlavní agronom pan Altman.

Nová Tatra, lépe řečeno Tatra traktor, určená pro naše družstvo, sjela z výrobní linky v Kopřivnici. V těchto dnech byla převezena na montáž nástavby do firmy Fornal, kde bude osazena pracovní nástavbou pro přepravu a manipulaci řetězových kontejnerů. S dodávkou kompletního vozidla počítáme do konce měsíce dubna 2019. Tatra pak plně nahradí dosluhující automobil MAN, který je určen k prodeji.

V měsíci lednu 2019 dodalo naše družstvo do mlékárny rekordní a historicky nejvyšší měsíční množství mléka 437.617 litrů, což představuje denní dodávku 14.117 litrů. Blahopřejeme pracovníkům farmy Chocnějovice!

  • traktorista přísunář v živočišné výrobě, pracoviště Chocnějovice, dvousměnný provoz
  • provozní mechanizátor, skladník, zásobovač, pracoviště Loukovec
  • provozní elektrikář, i na částečný úvazek
  • brigádník na údržbu zeleně, práce od jara do podzimu dle potřeby
  • brigádník kombajnér na žně

bližší informace poskytne:
Josef Černý, místopředseda družstva
cerny@zdloukovec.cz
736 753 408