oficiální web družstva

Aktuality

Od neděle 31.05.2020 sečeme louky. Začínáme v Loukově a postupně posečeme veškerou výměru družstevních luk.

Jarní turnus krocanů je úspěšně vyprodán! I nadále můžete objednávat hovězí maso a vykrmené brojlery!

Děkujeme za Váš zájem o naše vynikající krocany.

Ve 20. nebo 21. kalendářním týdnu plánujeme sklizeň víceletých pícnin, to je především vojtěškotrav. Počasí je vskutku aprílové a přesný termín bude záležet na něm.

Nejenom na polích nám působí sucho a teplo značné škody. Tak jako v celé republice, i v části družstevních lesů dochází k masivnímu výskytu kůrovce. Velké poděkování patří pracovníkům rostlinné výroby z Loukovce, kteří se zhostili vykácení postižených smrků. Část vykáceli již v zimě mezi svátky a druhou část právě v těchto dnech, kdy krom jiného ještě zajišťují přípravu půdy a setí jařin. Z části vytěženého dřeva se pokusíme vyrobit prkna na běžnou údržbu strojů a zařízení, zbytek bude na palivo. Vytěženo bylo více než 150 smrků. Děkujeme!

Na středisku Loukovec budeme svážet sadbu brambor v obvyklém rozsahu v pondělí 20. a v úterý 21. dubna. Od středy 22. dubna sázíme brambory na poli u Sezemic při cestě k Jirsku. Od pondělka 20. dubna můžete podepsanou sadbu vozit do kůlny v Loukovci za čerpací stanicí (jako každý rok). S případnými dotazy se obracejte na pana Altmana 736753412.

Na středisku Jivina část Jivina budeme sadbu svážet v pondělí 20. dubna opět v obvyklém rozsahu a sázet v úterý 21. dubna na poli před Neveklovicemi. S případnými dotazy se obracejte na paní Bernardovou 736753415.

Na středisku Jivina část Horní Bukovina budeme brambory sázet ve středu 22. dubna na Velkém Klůčku.

DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ OHLEDNĚ KORONAVIRU! PROSÍME VÁS, POUŽÍVEJTE ROUŠKY A NESROCUJTE SE NA POLÍCH U SAZEČŮ! CHRAŇTE SVÉ ZDRAVÍ I ZDRAVÍ NAŠICH PRACOVNÍKŮ! DĚKUJEME!

I v letošním roce budeme sázet brambory pro naše členy. Celkem se jedná o 15 hektarů brambor a jejich sázení určitě nezačne před 20. dubnem. Všechno záleží na stavu dalších prací, zejména setí jařin a sklizni senážního žita. Bližší informace poskytneme na webových stránkách 17. dubna 2020. Svoz sadby z přilehlých vesnic proběhne obvyklým způsobem. Z důvodu nákazové situace a bezpečnosti práce vyzýváme družstevníky aby minimalizovali setkávání lidí na poli u sazeče. Chraňte sebe i naše pracovníky, případná nákaza nebo karanténa by nám velmi komplikovala naší práci! Přejeme Vám pevné zdraví a v rámci možností pěkné Velikonoce!

Vážení členové a obchodní partneři družstva, rád bych Vám oznámil, že prodej krocanů i hovězího masa probíhá i v této složité době. Přijali jsme zásadní organizační a hygienická opatření tak, aby byl prodej bezpečný a lidé se vzájemně nesetkávali. Náš personál je vybaven rukavicemi a respirátory, vybavení rouškou vyžadujeme i od Vás, našich zákazníků. Objednávky na krocany a hovězí maso i nadále přijímá pan Mauric na telefonu 606 856 127.

Prodej vykrmených živých brojlerových kuřat bude probíhat v drůbežárně v Loukově ve středu 15. dubna 2020 od 13:00 do 15:30 hodin, za stejných hygienických podmínek.

Přejeme Vám dny ve zdraví a pevné nervy v nastalé situaci.

Vážení družstevníci, na základě mimořádných opatření nařízených dnes Ministerstvem zdravotnictví ČR musíme zrušit plánovanou členskou schůzi! Členská schůze se tímto odkládá, nové datum schůze není dosud stanoveno. Po stabilizace situace s koronavirem v České republice Vás o novém termínu schůze budeme včas informovat a rozešleme pozvánky poštou. Děkujeme ze pochopení!