oficiální web družstva

Aktuality

Vážení členové zemědělského družstva, pokud jste tak neučinili, prosíme Vás, odevzdejte své hlasovací lístky. Poslední termín pro odevzdání lístků je tento pátek 19. března 2021 do 15:00 hodin včetně. Děkujeme!

Odedneška, to je od 15. března 2021 přijímáme objednávky na jarní prodej vykrmených krocanů. Na telefonním čísle 606 856 127 si můžete objednávat vykrmené krůtičky, krocany i hovězí maso. Prosíme Vás o trpělivost, číslo je velmi vytížené, ale je to jediné číslo, kde si můžete Vaše maso objednat.

Vážené členky a členové družstva, v pátek 26. února 2021 byly rozeslány poštou na adresy členů další materiály z právě probíhající korespondenční členské schůze. Tentokrát budeme rádi, když vyplníte volební a hlasovací lístek a v přiložené obálce nám je zašlete zpět na družstvo bez zbytečného odkladu. Platné hlasy budou pouze ty, které budou doručeny do 19. března 2021 do 15:00 hodin včetně. 

Ve čtvrtek 25. února 2021 prošla účetní závěrka družstva za rok 2020 auditem, účetní závěrka je zauditovaná a čeká na své schválení členskou schůzí. Kompletní závěrka je k dispozici v sídle družstva k nahlédnutí a po schválení členskou schůzí bude zveřejněna na portálu justice dle zákona.

Pomozte nám zdárně dokončit tuto v pořadí již druhou korespondenční členskou schůzi a pošlete nám hlasovací a volební lístek! Děkujeme!

Za představenstvo družstva Ing. Josef Lojda, předseda

Vážení členové Zemědělského družstva Sever Loukovec, představenstvo družstva rozhodlo na svém zasedání dne 28. ledna 2021 o konání členské schůze per rollam korespondenční formou. Současná nákazová situace je špatná a nemůžeme si dovolit ohrozit zdraví našich členů tím, že je shromáždíme někde v sále. Na druhou stranu statutárním orgánům družstva vyprší mandát 31. března 2021 a do té doby je třeba zvolit nové představenstvo a kontrolní komisi družstva. Ač nás to všechny mrzí, museli jsme přistoupit na konání již druhé členské schůze korespondenční formou. Pod odkazem uvedeným níže najdete pozvánku na tuto členskou schůzi. Veškeré materiály budou zasílány členům družstva na adresy uvedené v seznamu členů postupně ve třech termínech, uvedených na pozvánce. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat. Celou korespondenční schůzi včetně voleb budeme organizovat regulérně, zodpovědně a maximálně transparentně. 

Jménem představenstva družstva Vám předem děkuji za spolupráci a přeji Vám pevné zdraví.

Ing. Josef Lojda, předseda představenstva

Pozvánka

Opět prodáváme náš výborný, čerstvý mák za 80,- Kč/kg. Balení 1 kg nebo 25 kg, ke koupi na střediskách družstva.

Rok se chýlí k závěru. Tento týden jsme dodali do cukrovaru poslední řepu, dooráváme a doděláváme poslední práce v rostlinné výrobě, které měly v letošním roce skluz. Podařilo se nám založit téměř všechny porosty ozimů, které jsme potřebovali. Seli jsme za náročných podmínek, ale zaseli jsme! Velká většina našich pracovníků by si zasloužila klidné vánoce. Ale bohužel Covid je velká hrozba a především v živočišné výrobě, kde je potřeba krmit a dojit každý den. Je třeba se chovat zodpovědně a dodržovat pravidla! Děkujeme všem našim pracovníkům, kteří pracují nad rámec svých povinností, abychom zvládli i nestandardní situace.

V měsících říjnu a listopadu jsme vyplatili pachtovné za rok 2020 i členskou schůzí schválenou dividendu z hospodaření družstva za rok 2019.

Představenstvo družstva rozhodlo o nákupu nové techniky. Po bedlivém výběru byla podepsána smlouva na nákup sklízecí řezačky a teleskopického manipulátoru. Oba stroje by měly být na dvoře do 31. března 2021. Jedná se o řezačku KRONE BigX 630 a teleskopický manipulátor Kramer KT 457.

Na jaře příštího roku nás čeká volební členská schůze. Předběžný termín je tradičně stanoven na poslední pátek v březnu. Přáli bychom si a věříme, že bude možné schůzi svolat obvyklým způsobem a naši členové se zase konečně potkají na živo.

Jménem představenstva družstva přeji Vám, našim členům, zaměstnancům i obchodním partnerům pevné zdraví, pevné nervy a klidné prožití svátků Vánočních.

Ing. Josef Lojda, předseda ZD

 

Od pátku 25. září 2020 přijímáme objednávky na vykrmené krocany a čerstvé hovězí maso. Objednávejte na telefonu 606 856 127. Mějte prosím trpělivost, telefonní číslo bývá občas přetížené. MASO PRODÁVÁME V PRODEJNĚ NA STŘEDISKU JIVINA U MNICHOVA HRADIŠTĚ!!!

V tomto týdnu odesíláme smluvní pachtovné na Vaše účty. Propachtovatelé, kteří nemají v družstvu registrovaný bankovní účet, mohou očekávat pachtovné v první polovině listopadu formou poštovní poukázky. Tato poukázka má omezenou platnost, proto ji včas vyberte a nenechte si ji propadnout.

Omlouváme se všem zájemcům o mák. Náš sklizený mák je v externí firmě a čeká na vyčištění. Bohužel v souvislosti s nemocí Covid 19 dochází ke zpožďování harmonogramu čištění a nevíme přesně, kdy bude náš mák připraven k prodeji. Pevně doufáme, že v průběhu listopadu dokážeme část máku k prodeji nabídnout, ale vše záleží na vývoji situace a nemocnosti pracovníků externího dodavatele služby.

Prodej obilí pro členy družstva se uskuteční 23. až 25. listopadu 2020, každý den od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Prodávat budeme pšenici a ječmen, cena za 1q činí 400,- Kč včetně DPH a dvou pytlů. Prodej bude probíhat v areálu v Loukovci. Obilí je třeba nejprve zaplatit dole v kanceláři a potom si jej se stvrzenkou vyzvednout na polním mlatu. V případě, že budou i nadále v platnosti mimořádná opatření v souvislosti s nemocí Covid 19, bude od všech nakupujících vyžadováno zakrytí úst a nosu rouškou.