oficiální web družstva

Aktuality

Tradiční prodej pytlované pšenice a ječmene se uskuteční v areálu družstva v Loukovci 18. až 20. listopadu 2019. Každý den od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Cena za 1q je stejná, jako v loňském roce a to 400,- Kč. Shodně za pšenici i ječmen. Je to cena včetně DPH a pytlů. Šrotované obilí není možné zakoupit a stejně tak není ani možné plnění vlastních pytlů. Platba bude probíhat v hotovosti v dolní kanceláři družstva před vydáním obilí. Společně s obilím můžete zakoupit i mák, který se bude prodávat až do vyprodání zásob.

Žádáme všechny členy, kteří mají krmnou řepu v Loukovci u OMD, aby neotáleli s její sklizní. Pole potřebujeme zorat, připravit a osít ozimou pšenicí.

Proto Vás žádáme, abyste si řepu sklidili nejpozději do 15. října. Děkujeme.

Dnes, 17. září jsme zhruba v polovině sklizně silážní kukuřice. Sucho zásadně ovlivnilo tuto plodinu a zdaleka se nám nepodaří sklidit potřebné množství a naplnit silážní jámy. Navíc každé pole vykazuje poškození porostu od zvěře. Na některých polích dosahují škody až 20%, vyjádřeno v penězích za celé družstvo se jedná o milionové částky. Katastrofální je situace na Mukařově, ale i v jiných katastrech. Chápu, že myslivecké spolky se potýkají s malým zájmem mladých lidí o myslivost a dalšími problémy, ale tato situace není pro nás dál udržitelná. Některé spolky jsou aktivní, používají odchytová zařízení a využívají zákonných možností k odlovu zvěře, zejména černé zvěře, některé spolky bohužel ne. Naše situace je skutečně vážná a nelze ji dále přehlížet. Proto znovu vyzýváme myslivce, aby mobilizovali své síly. V naší zemi komunistická éra rozdělila zemědělství a myslivost, což se nejeví jako dobré řešení. U našich západních sousedů, kde si je zemědělec sám sobě i lesním hospodářem, jsou škody na zemědělských kulturách mnohem menší a i na statcích vlastněných šlechtou vždycky byl a je lesní správce, který se stará o lesy a udržuje stavy zvěře na přijatelné úrovni. 

25. září 2019 začínáme přijímat objednávky na vykrmené krocany a krůtičky. Prodej bude zahájen 25. října 2019. Objednávat můžete na telefonu 606 856 127 od 25. září až do vyprodání zásob. Zároveň lze objednat i čerstvé, chlazené hovězí maso výhradně z našich družstevních mladých býků.

Informujeme členy družstva, že vyorávání záhumenkových brambor bude zahájeno v pátek 20. září 2019. Před tímto termínem nebude družstevní mechanizace k dispozici. 

I v letošním roce zaúřadovalo sucho a snížilo výnosy našich hlavních plodin. Porosty vypadaly velmi nadějně až do června, kdy je sucho a teplo opět výrazně poškodilo. Situace je sice lepší, než v roce 2018, ale i tak jsme zaznamenali citelné snížení výnosů.

Ozimý ječmen, pěstovaný pouze na středisku Loukovec na 99,55 ha, dopadl poměrně dobře a poskytl nám výnos 8,22 t zrna z hektaru netto. Řepku jsme pěstovali na 171,13 ha na středisku Loukovec, s čistým výnosem 3,60 t/ha, na 217,82 ha na středisku Jivina, s čistým výnosem 3,20 t/ha a průměr za obě střediska netto pak činí 3,40 t/ha. Pšenici ozimou jsme pěstovali na 363,99 ha na středisku Loukovec, s hrubým výnosem 7,11 t/ha a na 599,73 ha na středisku Jivina s hrubým výnosem 5,88 t/ha. Konečný čistý výnos za celé družstvo bude stanoven až po posklizňové úpravě a prodeji zrna, předpokládáme však, že se bude pohybovat na úrovni 6 t/ha. Mák jsme pěstovali na 41,03 ha na středisku Loukovec s čistým výnosem 790 kg/ha a na 43,97 ha na středisku Jivina, s čistým výnosem 740 kg/ha. Celodružstevní průměr pak činí 765 kg máku/ha.

Bohužel na katastrech našeho družstva je stále sucho, i přes několik lokálních dešťových přeháněk je trvalý nedostatek vláhy, který negativně ovlivňuje pěstování všech plodin a komplikuje zpracování půdy a setí ozimů.

Pomalu končíme žně, zbývají poslední desítky hektarů pšenic. 20. srpna začínáme další seč trav a plynule sklidíme i další seč vojtěškotrav na orné půdě. Sklizeň kukuřic na siláž zahájíme kolem 28. srpna, vše záleží na počasí, zralosti palic a našich silách.

Právě jsme sklidili krásný čerstvý a voňavý mák. Během tohoto týdne ho vyčistíme a od 2. září bude v Loukovci připraven k drobnému prodeji. Cena 70,- Kč/kg včetně DPH.