oficiální web družstva

Aktuality

Zemědělský svaz České republiky přišel s ojedinělým nápadem otevřít transparentní účet, ze kterého by mohl podpořit a hradit mediální aktivity ve prospěch českého zemědělství. Musíme být konečně slyšet a vyvrátit lži a polopravdy, které někdo záměrně šíří mediálním prostorem. Musíme konečně říct mladé generaci pravdu o naší práci, o našem poslání. Teď můžete pomoct i Vy, kterým není osud českého zemědělství lhostejný. A zároveň můžete sledovat na transparentním účtu, kdo je skutečně ochoten podpořit zemědělce v jejich nerovném boji o přežití.

Příspěvek našeho družstva najdete na transparentním účtu na www.zscr.cz/TransparentiUcet. Děkujeme Zemědělskému svazu ČR za jeho aktivitu a jsme hrdi, že k ní může přispět i my. Pro bližší informace rozklikněte následující odkaz. Děkujeme!

podpora P.R. ZS CR

 

Vážení členové družstva, včera, to je 28. května 2020 zasedalo představenstvo družstva a projednávalo krom jiného i možnosti svolání členské schůze. Vzhledem ke skutečnosti, že nákazová a hygienická situace s nemocí Covid 19 není ještě zcela vyřešena, rozhodlo představenstvo o předběžném termínu konání členské schůze až v měsíci říjnu 2020. Značná část našich členů je ve věku 60+ a neradi bychom je jakkoliv ohrozili. 

Družstvo je stabilní, rok 2019 je zauditovaný, výsledky hospodaření jsou zveřejněny na portálu www.justice.cz. Jediné, co bez rozhodnutí členské schůze nelze, je výplata dividendy z hospodaření roku 2019. S tou musíme počkat až na rozhodnutí členské schůze.

V tuto chvíli máme za sebou sklizeň silážního žita a prvních sečí vojtěšek, máme radost, že nám zapršelo a pomalu budeme připravovat techniku na žně. Do mlékárny dodáváme 15 tis. litrů mléka denně a v Jivině stále prodáváme hovězí maso. 

Snad situace dovolí a sejdeme se na podzim na řádné členské schůzi.

Za představenstvo družstva Ing. Josef Lojda, předseda

Od neděle 31.05.2020 sečeme louky. Začínáme v Loukově a postupně posečeme veškerou výměru družstevních luk.

Jarní turnus krocanů je úspěšně vyprodán! I nadále můžete objednávat hovězí maso a vykrmené brojlery!

Děkujeme za Váš zájem o naše vynikající krocany.

Ve 20. nebo 21. kalendářním týdnu plánujeme sklizeň víceletých pícnin, to je především vojtěškotrav. Počasí je vskutku aprílové a přesný termín bude záležet na něm.

Nejenom na polích nám působí sucho a teplo značné škody. Tak jako v celé republice, i v části družstevních lesů dochází k masivnímu výskytu kůrovce. Velké poděkování patří pracovníkům rostlinné výroby z Loukovce, kteří se zhostili vykácení postižených smrků. Část vykáceli již v zimě mezi svátky a druhou část právě v těchto dnech, kdy krom jiného ještě zajišťují přípravu půdy a setí jařin. Z části vytěženého dřeva se pokusíme vyrobit prkna na běžnou údržbu strojů a zařízení, zbytek bude na palivo. Vytěženo bylo více než 150 smrků. Děkujeme!

Na středisku Loukovec budeme svážet sadbu brambor v obvyklém rozsahu v pondělí 20. a v úterý 21. dubna. Od středy 22. dubna sázíme brambory na poli u Sezemic při cestě k Jirsku. Od pondělka 20. dubna můžete podepsanou sadbu vozit do kůlny v Loukovci za čerpací stanicí (jako každý rok). S případnými dotazy se obracejte na pana Altmana 736753412.

Na středisku Jivina část Jivina budeme sadbu svážet v pondělí 20. dubna opět v obvyklém rozsahu a sázet v úterý 21. dubna na poli před Neveklovicemi. S případnými dotazy se obracejte na paní Bernardovou 736753415.

Na středisku Jivina část Horní Bukovina budeme brambory sázet ve středu 22. dubna na Velkém Klůčku.

DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ OHLEDNĚ KORONAVIRU! PROSÍME VÁS, POUŽÍVEJTE ROUŠKY A NESROCUJTE SE NA POLÍCH U SAZEČŮ! CHRAŇTE SVÉ ZDRAVÍ I ZDRAVÍ NAŠICH PRACOVNÍKŮ! DĚKUJEME!

I v letošním roce budeme sázet brambory pro naše členy. Celkem se jedná o 15 hektarů brambor a jejich sázení určitě nezačne před 20. dubnem. Všechno záleží na stavu dalších prací, zejména setí jařin a sklizni senážního žita. Bližší informace poskytneme na webových stránkách 17. dubna 2020. Svoz sadby z přilehlých vesnic proběhne obvyklým způsobem. Z důvodu nákazové situace a bezpečnosti práce vyzýváme družstevníky aby minimalizovali setkávání lidí na poli u sazeče. Chraňte sebe i naše pracovníky, případná nákaza nebo karanténa by nám velmi komplikovala naší práci! Přejeme Vám pevné zdraví a v rámci možností pěkné Velikonoce!