oficiální web družstva

Aktuality

ZÁJEZD BYL ZRUŠEN PRO NÍZKÝ ZÁJEM ČLENŮ A ZAMĚSTNANCŮ.

Družstvo pořádá autobusový zájezd na výstavu ZEMĚ ŽIVITELKA a to v pátek 26. srpna 2022. Přednostně bude uspokojen zájem pracujících členů a zaměstnanců, dále se mohou přihlásit rodinní příslušníci, družstevní důchodci a ostatní členové. Objednávky přijímá paní Mikulová.

 

Dnes, 12. srpna 2022, sklízíme poslední hektary pšenic a žně 2022 jsou za námi. Dosáhli jsme velmi dobrých výsledků. Výnos řepky ozimé byl 4,09 t/ha v čistém, výnos pšenice ozimé 7,20 t/ha, pšenice jarní 6,60 t/ha a výnos ječmene ozimého 7,30 t/ha. Díky nasazení pracovníků rostlinné výroby a díky dobrému počasí proběhly žně rychle a hladce. Zároveň se sklizní zrna sklízíme slámu, kterou potřebujeme pro zvířata. Naším cílem je sklidit 2.400 tun kvalitní a suché slámy. Ke kombajnové sklizni nám bude zbývat 100 ha sóji, která dozraje nejspíš koncem září.

Práce v zemědělství nikdy nekončí, v příštím týdnu začneme setí řepky na příští rok a brzy nás čeká sklidit 410 ha kukuřice na siláž, která velmi rychle zraje a nebo spíš schne v současných podmínkách. 

Velice nás trápí ceny hnojiv, které se zvýšily o 300% a které bude velmi těžké na podzim a příští rok ufinancovat.

V roce 2022 pěstujeme brambory v Chocnějovicích Na panském. Dílky s čísly 1 až 200 jsou nasázeny za obecním úřadem, u silnice Chocnějovice – Mohelnice a dílky s čísly 300 až 500 nad Sovenicemi u silnice vedoucí ze Sovenic na křižovatku pod kravínem v Chocnějovicích. Sklizeň brambor bude včas oznámena na webových stránkách družstva. Číslo Vašeho dílku najdete v přiloženém seznamu.

Brambory 2022

Vážené členky, vážení členové zemědělského družstva, představenstvo Zemědělského družstva Sever Loukovec svolává členskou schůzi na pátek 20. května 2022 od 17:00 hodin do sálu hospody Na Hřišti v Mnichově Hradišti. Po dvou covidových letech se můžeme opět sejít, přijďte si poslechnout informace o Vašem družstvu. Zároveň Vás zdvořile žádáme, pokud se nemůžete na členskou schůzi dostavit osobně, použijte plnou moc na pozvánce a zmocněte k účasti na členské schůzi jinou osobu. Je třeba zajistit usnášeníschopnost členské schůze. Pozvánku a přehled o hospodaření družstva naleznete v příloze. V místě je dostatek parkovacích míst a rovněž doprava autobusem je zajištěna.

Za představenstvo Ing. Josef Lojda, předseda

Pozvánka na ČS

přehled

06-výpis ze spisu

06-auditorská zpráva

 

Od Loukova začalo setí kukuřice. Žádáme myslivce o spolupráci a zvýšenou ostrahu zasetých polí proti černé zvěři. Přesné informace o postupu setí poskytne hlavní agronom pan Altman na telefonu 736 753 412.

Děkujeme!

Vážení pěstitelé brambor, v 17. týdnu, to je od 25. dubna 2022 začneme přijímat a svážet sadbu brambor. Ti z Vás, kteří si objednali originální certifikovanou sadbu ze ZOD Kámen, se nemusí o nic starat, sadba je nakoupená a uskladněná v našem družstvu. Vy ostatní můžete od pondělka 25.04. sadbu přivézt na obvyklá místa, to je v Loukovci do kolny za čerpací stanicí a v Jivině do garáže. Dále sadbu svezeme po obvyklých trasách. Sázení začne pravděpodobně v průběhu 17. týdne, vše bude záležet na počasí. Nakoupená sadba bude vysázena v uceleném tvaru pohromadě a zrovna tak sadba vlastní. Pokud si někdo z Vás část sadby zaplatil a část sadby dodal z vlastních zásob, bude mít brambory na jednom poli, ale na dvou místech. Vysázením brambor v Chocnějovicích vznikne nelehký úkol pro místní myslivce, jelikož veškeré družstevní brambory budou spadat pod jejich ochranu! Porosty brambor bude ošetřovat nový postřikovač Horsch Leeb z Agropodniku Kněžmost.

Pěstování záhumenkových brambor zajišťují provozní agronomky družstva, paní Horáková 731 607 193 (Loukovec) a paní Bernardová 736 753 415 (Jivina). Veškeré brambory budou na poli NA PANSKÉM v Chocnějovicích. Níže uvádíme charakteristiku nakoupených odrůd.

Bernina

Základní charakteristika odrůdy:
poloraná salátová odrůda s vysokou odolností virovým chorobám a strupovitosti, střední až vysokou odolností vůči plísni bramborové a nízkou náchylností mechanickému poškození

Zařazení odrůdy poloraná
Hlízy  
     ∙ tvar dlouze oválný
     ∙ barva slupky žlutá
     ∙ barva dužiny sytě žlutá
Odolnost  
     ∙ virózy vysoká
     ∙ háďátko bramborové odolná
     ∙ strupovitost obecná vysoká
     ∙ mechanické poškození vysoká
     ∙ plíseň bramborová v nati střední až vysoká
     ∙ plíseň bramborová v hlízách střední až vysoká
Výnos velmi vysoký
Varný typ A

Red Anna

Základní charakteristika odrůdy:
poloraná konzumní odrůda s červenou slupkou, vysoký výnos, vysoká odolnost virovým chorobám a mechanickému poškození, vyšší odolnost plísni bramborové a obecné strupovitosti

Zařazení odrůdy poloraná
Květ červenofialový
Hlízy  
     ∙ tvar oválný
     ∙ barva slupky červená
     ∙ barva dužiny žlutá
     ∙ velikost středně velká
     ∙ nasazení středně vysoké
Odolnost  
     ∙ virózy vysoká
     ∙ rakovina brambor odolná
     ∙ háďátko bramborové odolná
     ∙ strupovitost obecná vyšší
     ∙ mechanické poškození vysoká
     ∙ plíseň bramborová v nati vyšší
     ∙ plíseň bramborová v hlízách vysoká
Výnos vysoká
Varný typ BA

 

V těchto dnech jsme zahájili příjem objednávek na prodej masa. Situace v živočišné výrobě je složitá, náklady na výkrm zvířat hodně rostou. Ke změnám dochází snad každý den. I přesto zahajujeme letošní prodeje masa, uvedený ceník platí v době objednávky a objednané maso Vám za tuto cenu skutečně dodáme. Ale ceník budeme pravděpodobně měnit v závislosti na aktuální situaci. Hovězí maso, krůty a krocany prodáváme v naší prodejně v Jivině, kuřata v drůbežárně v Loukově. Nejbližší prodej kuřat se uskuteční v polovině dubna. Bohužel cena, kterou nám platí Vodňanská drůbež za vykrmená kuřata je hluboce pod výrobními náklady. My nebudeme schopni tuto výrobu udržet, pokud nedojde k rychlému navýšení ceny. Takže doporučujeme zájemcům nakupovat teď v dubnu.

Ceník masa 2022

Vážené členky a členové zemědělského družstva, srdečně Vás zdravím a rád bych Vám poskytl několik základních informací ohledně aktuálního dění.

Sotva přešel covid, začala válka na Ukrajině. Doba je komplikovaná a velice těžko plánujeme další vývoj hospodaření. 1. března 2022 proběhl audit družstva, který potvrdil účetní závěrku za rok 2021 s kladným výsledkem ve výši 4.902 tis. Kč po zdanění. V letošním roce není žádná výjimka a musíme fyzicky uspořádat členskou schůzi. Zatím předpokládáme, že to bude v průběhu května a pracujeme na zajištění prostor a občerstvení.

Cena hnojiv se zvýšila o 200% a nejsou. Naše družstvo má zajištěna průmyslová hnojiva na první pololetí letošního roku. Nárůst cen energií, nafty a dalších komodit je neskutečný. I přes tento nárůst dokážeme vyrábět kuřata, krocany i hovězí maso a chceme tuto výrobu a drobný prodej udržet. Ale budeme muset zvýšit ceny. A protože se všechno mění ze dne na den, ptejte se na aktuální cenu před objednáním. V tuto chvíle nejsme schopni vydat ceník, který bude platit dlouhodobě. Největší starost nám působí kuřata, jejichž výkupní cena je žalostná a vůbec neodpovídá ceně v obchodě. Drobný prodej, který můžeme ještě garantovat, se uskuteční v polovině dubna.

Sadba brambor pro ty z Vás, kteří si ji objednali, je zajištěná, přivezeme ji na přelomu března a dubna a později přímo vysázíme.

I nadále sháníme pracovníky do trvalého pracovního poměru a brigádníky na sezónu. K doptání u Ing. Knoblocha.

Tolik pár zásadních informací. Jménem představenstva družstva Vám přeji pevné zdraví a těším se na setkání na členské schůzi.

S pozdravem Ing. Josef Lojda, předseda

Další prodej živých vykrmených kuřat v drůbežárně v Loukově se uskuteční koncem ledna 2023. Termín bude upřesněn. Hmotnost živých kuřat se bude pohybovat okolo 2 kg. Cena za jeden kilogram živé váhy bude 37,- Kč. Jedná se o kvalitní česká kuřata, která si můžete doma i dokrmit do hmotnosti až 4 kg.