oficiální web družstva

Aktuality

Vážení členové zemědělského družstva, konečně se nám podařilo zjistit cenu nakupované sadby brambor. Vzhledem k nárůstu cen hnojiv, nafty, sadby, a snad všeho, co nás jenom napadne, jsme museli i my upravit cenu záhumenek. Pro rok 2023 Vám nabízíme pěstování krmné řepy a pěstování brambor z vlastní dodané sadby v ceně 500,- Kč za ar včetně DPH. Ar brambor z nakoupené sadby vyjde na 900,- Kč včetně DPH. I pro příští rok nabízíme zajištění sadby odrůd Red Anna nebo Bernina. Vaše požadavky nahlaste nejpozději do 9. prosince 2022 telefonicky nebo e-mailem paní Evě Mikulové 734 589 943 , mikulova@zdloukovec.cz. Paní Mikulové se ozvěte i v případě požadavku na snížení či zvýšení výměry Vašich záhumenek.

Děkujeme.

Prodej obilí pro členy družstva se uskuteční 22. až 24. listopadu 2022, každý den od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Prodávat budeme pšenici a ječmen, cena za 1q včetně DPH a pytlů bude 800,- Kč. Prodej bude probíhat v areálu v Loukovci. Obilí je třeba nejprve zaplatit dole v kanceláři a potom si jej se stvrzenkou vyzvednout na polním mlatu.

Další prodej živých vykrmených kuřat v drůbežárně v Loukově se uskuteční V ÚTERÝ 1. listopadu 2022. OD 13:00 DO 15:00 HODIN. Hmotnost živých kuřat se bude pohybovat okolo 2 kg. Cena za jeden kilogram živé váhy bude 37,- Kč. Jedná se o kvalitní česká kuřata, která si můžete doma i dokrmit do hmotnosti až 4 kg. 

 

Vážení pěstitelé brambor, družstvo Vám pro příští rok opět nabídne možnost nákupu jednotné sadby pravděpodobně odrůd Red Anna a Bernina. Prozatím ale neznáme cenu sadby od pěstitele a neznáme ani cenu, za kterou dokážeme brambory vypěstovat. Pro příští rok bude rovněž zachována možnost dodat si sadbu vlastní. Pěstování družstevních brambor bude tradičně zaměřeno na odrůdy polorané, vhodné k dlouhodobému skladování. 

Vážení pěstitelé brambor a krmné řepy, vzhledem k dosavadnímu deštivému průběhu počasí je prodloužen termín sklizně brambor a krmné řepy do 16. října 2022. Zdvořile Vás všechny žádáme abyste termín respektovali, poté budeme pole orat a sít.

Od pondělí 26. září 2022 přijímáme objednávky na vykrmené krocany. V případě zájmu objednávejte na telefonu 606 856 127. Prosíme Vás o trpělivost, číslo bývá přetížené, ale je to jediná možnost, jak krocany objednat. Spolu s objednávkou se zároveň domluvíte na termínu odběru a případném zájmu o hovězí maso. Cena krocana (krůty) je 67 Kč/kg živé hmotnosti. Dodat Vám umíme kusy živé nebo opracované a zchlazené.

Vážení členové družstva, pěstitelé brambor. Letošní sklizeň brambor zahájíme v pátek 16. září 2022. Brambory budeme vyorávat pravidelně každý den (v závislosti na počasí) od 16. září do 9. října 2022. O víkendech budou na poli tři vyoravače a začínat budeme od 7 hodin, ve všední dny bude na poli jeden vyoravač od 8 hodin a v případě potřeby může být posílen. Techniku má na povel pan Kazda, v případě nepřítomnosti vyoravače nebo jiných problémů technického rázu volejte 736 753 418. Organizaci pěstování a čísla dílků zajišťuje paní Horáková 731 607 193. Snad nám bude přát počasí a letošní sklizeň se obejde bez komplikací.

 

ZÁJEZD BYL ZRUŠEN PRO NÍZKÝ ZÁJEM ČLENŮ A ZAMĚSTNANCŮ.

Družstvo pořádá autobusový zájezd na výstavu ZEMĚ ŽIVITELKA a to v pátek 26. srpna 2022. Přednostně bude uspokojen zájem pracujících členů a zaměstnanců, dále se mohou přihlásit rodinní příslušníci, družstevní důchodci a ostatní členové. Objednávky přijímá paní Mikulová.

 

Dnes, 12. srpna 2022, sklízíme poslední hektary pšenic a žně 2022 jsou za námi. Dosáhli jsme velmi dobrých výsledků. Výnos řepky ozimé byl 4,09 t/ha v čistém, výnos pšenice ozimé 7,20 t/ha, pšenice jarní 6,60 t/ha a výnos ječmene ozimého 7,30 t/ha. Díky nasazení pracovníků rostlinné výroby a díky dobrému počasí proběhly žně rychle a hladce. Zároveň se sklizní zrna sklízíme slámu, kterou potřebujeme pro zvířata. Naším cílem je sklidit 2.400 tun kvalitní a suché slámy. Ke kombajnové sklizni nám bude zbývat 100 ha sóji, která dozraje nejspíš koncem září.

Práce v zemědělství nikdy nekončí, v příštím týdnu začneme setí řepky na příští rok a brzy nás čeká sklidit 410 ha kukuřice na siláž, která velmi rychle zraje a nebo spíš schne v současných podmínkách. 

Velice nás trápí ceny hnojiv, které se zvýšily o 300% a které bude velmi těžké na podzim a příští rok ufinancovat.

V roce 2022 pěstujeme brambory v Chocnějovicích Na panském. Dílky s čísly 1 až 200 jsou nasázeny za obecním úřadem, u silnice Chocnějovice – Mohelnice a dílky s čísly 300 až 500 nad Sovenicemi u silnice vedoucí ze Sovenic na křižovatku pod kravínem v Chocnějovicích. Sklizeň brambor bude včas oznámena na webových stránkách družstva. Číslo Vašeho dílku najdete v přiloženém seznamu.

Brambory 2022