oficiální web družstva

Aktuality

1 2 3 7

První letošní prodej vykrmených kuřat v drůbežárně v Loukově se uskuteční ve středu  20. ledna 2021, od 13:00 do 15:00 hodin. Hmotnost živých kuřat se bude pohybovat okolo 2 kg, cena je 30,- Kč za kilogram živé váhy. Jedná se o kvalitní česká kuřata, která si můžete doma i dokrmit do hmotnosti kolem 4 kg.

POZOR: PŘI NÁKUPU KUŘAT SI ZAKRYJTE NOS A ÚSTA ROUŠKOU A DODRŽUJTE POKYNY OBSLUHY ! DĚKUJEME!

Rok se chýlí k závěru. Tento týden jsme dodali do cukrovaru poslední řepu, dooráváme a doděláváme poslední práce v rostlinné výrobě, které měly v letošním roce skluz. Podařilo se nám založit téměř všechny porosty ozimů, které jsme potřebovali. Seli jsme za náročných podmínek, ale zaseli jsme! Velká většina našich pracovníků by si zasloužila klidné vánoce. Ale bohužel Covid je velká hrozba a především v živočišné výrobě, kde je potřeba krmit a dojit každý den. Je třeba se chovat zodpovědně a dodržovat pravidla! Děkujeme všem našim pracovníkům, kteří pracují nad rámec svých povinností, abychom zvládli i nestandardní situace.

V měsících říjnu a listopadu jsme vyplatili pachtovné za rok 2020 i členskou schůzí schválenou dividendu z hospodaření družstva za rok 2019.

Představenstvo družstva rozhodlo o nákupu nové techniky. Po bedlivém výběru byla podepsána smlouva na nákup sklízecí řezačky a teleskopického manipulátoru. Oba stroje by měly být na dvoře do 31. března 2021. Jedná se o řezačku KRONE BigX 630 a teleskopický manipulátor Kramer KT 457.

Na jaře příštího roku nás čeká volební členská schůze. Předběžný termín je tradičně stanoven na poslední pátek v březnu. Přáli bychom si a věříme, že bude možné schůzi svolat obvyklým způsobem a naši členové se zase konečně potkají na živo.

Jménem představenstva družstva přeji Vám, našim členům, zaměstnancům i obchodním partnerům pevné zdraví, pevné nervy a klidné prožití svátků Vánočních.

Ing. Josef Lojda, předseda ZD

 

Od pátku 25. září 2020 přijímáme objednávky na vykrmené krocany a čerstvé hovězí maso. Objednávejte na telefonu 606 856 127. Mějte prosím trpělivost, telefonní číslo bývá občas přetížené. MASO PRODÁVÁME V PRODEJNĚ NA STŘEDISKU JIVINA U MNICHOVA HRADIŠTĚ!!!

V tomto týdnu odesíláme smluvní pachtovné na Vaše účty. Propachtovatelé, kteří nemají v družstvu registrovaný bankovní účet, mohou očekávat pachtovné v první polovině listopadu formou poštovní poukázky. Tato poukázka má omezenou platnost, proto ji včas vyberte a nenechte si ji propadnout.

Omlouváme se všem zájemcům o mák. Náš sklizený mák je v externí firmě a čeká na vyčištění. Bohužel v souvislosti s nemocí Covid 19 dochází ke zpožďování harmonogramu čištění a nevíme přesně, kdy bude náš mák připraven k prodeji. Pevně doufáme, že v průběhu listopadu dokážeme část máku k prodeji nabídnout, ale vše záleží na vývoji situace a nemocnosti pracovníků externího dodavatele služby.

Prodej obilí pro členy družstva se uskuteční 23. až 25. listopadu 2020, každý den od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Prodávat budeme pšenici a ječmen, cena za 1q činí 400,- Kč včetně DPH a dvou pytlů. Prodej bude probíhat v areálu v Loukovci. Obilí je třeba nejprve zaplatit dole v kanceláři a potom si jej se stvrzenkou vyzvednout na polním mlatu. V případě, že budou i nadále v platnosti mimořádná opatření v souvislosti s nemocí Covid 19, bude od všech nakupujících vyžadováno zakrytí úst a nosu rouškou. 

V pondělí 14. září 2020 zahajujeme sklizeň kukuřice na siláž. Přesné informace o časovém harmonogramu poskytne hlavní agronom Stanislav Altman na telefonu 736753412.

Představenstvo družstva rozhodlo na svém zasedání dne 3. září 2020, že využije zákona 191/2020 Sb. a letošní členskou schůzi zajistí korespondenční formou. Jedná se o opatření v zájmu zdraví všech členů družstva z důvodu sílící nákazy nemocí Covid 19. V průběhu září 2020 obdrží všichni členové družstva pokyny poštou na adresu uvedenou v seznamu členů. Pokud došlo u některého z členů ke změně trvalého bydliště, je třeba tento údaj opravit v seznamu členů vedeném družstvem.

Od pátku 11. září 2020 vyoráváme brambory. Sklizeň bude probíhat obvyklým způsobem. Žádáme všechny záhumenkáře, aby ze svých dílků posbírali i malé brambory a nenechávali nám je na poli, jelikož tak velice ztěžují následné hospodaření.

Brambory je nezbytné vybrat do 20. září na Jivině a do 30. září na Loukovci a Horní Bukovině. Na polích bude následovat orba a setí následné plodiny.

Děkujeme.

1 2 3 7