oficiální web družstva

Aktuality

1 2 3 9

V roce 2022 pěstujeme brambory v Chocnějovicích Na panském. Dílky s čísly 1 až 200 jsou nasázeny za obecním úřadem, u silnice Chocnějovice – Mohelnice a dílky s čísly 300 až 500 nad Sovenicemi u silnice vedoucí ze Sovenic na křižovatku pod kravínem v Chocnějovicích. Sklizeň brambor bude včas oznámena na webových stránkách družstva. Číslo Vašeho dílku najdete v přiloženém seznamu.

Brambory 2022

Další prodej živých vykrmených kuřat v drůbežárně v Loukově se uskuteční ve středu 27. července 2022. Pro odběry nad 50 ks od 10:00 do 12:00 hodin a pro maloodběry od 13:00 do 15:00 hodin.  Hmotnost živých kuřat se bude pohybovat okolo 2 kg. Cena za jeden kilogram živé váhy bude 35,- Kč. Jedná se o kvalitní česká kuřata, která si můžete doma i dokrmit do hmotnosti kolem 4 kg.

 

Vážené členky, vážení členové zemědělského družstva, představenstvo Zemědělského družstva Sever Loukovec svolává členskou schůzi na pátek 20. května 2022 od 17:00 hodin do sálu hospody Na Hřišti v Mnichově Hradišti. Po dvou covidových letech se můžeme opět sejít, přijďte si poslechnout informace o Vašem družstvu. Zároveň Vás zdvořile žádáme, pokud se nemůžete na členskou schůzi dostavit osobně, použijte plnou moc na pozvánce a zmocněte k účasti na členské schůzi jinou osobu. Je třeba zajistit usnášeníschopnost členské schůze. Pozvánku a přehled o hospodaření družstva naleznete v příloze. V místě je dostatek parkovacích míst a rovněž doprava autobusem je zajištěna.

Za představenstvo Ing. Josef Lojda, předseda

Pozvánka na ČS

přehled

06-výpis ze spisu

06-auditorská zpráva

 

Od Loukova začalo setí kukuřice. Žádáme myslivce o spolupráci a zvýšenou ostrahu zasetých polí proti černé zvěři. Přesné informace o postupu setí poskytne hlavní agronom pan Altman na telefonu 736 753 412.

Děkujeme!

Vážení pěstitelé brambor, v 17. týdnu, to je od 25. dubna 2022 začneme přijímat a svážet sadbu brambor. Ti z Vás, kteří si objednali originální certifikovanou sadbu ze ZOD Kámen, se nemusí o nic starat, sadba je nakoupená a uskladněná v našem družstvu. Vy ostatní můžete od pondělka 25.04. sadbu přivézt na obvyklá místa, to je v Loukovci do kolny za čerpací stanicí a v Jivině do garáže. Dále sadbu svezeme po obvyklých trasách. Sázení začne pravděpodobně v průběhu 17. týdne, vše bude záležet na počasí. Nakoupená sadba bude vysázena v uceleném tvaru pohromadě a zrovna tak sadba vlastní. Pokud si někdo z Vás část sadby zaplatil a část sadby dodal z vlastních zásob, bude mít brambory na jednom poli, ale na dvou místech. Vysázením brambor v Chocnějovicích vznikne nelehký úkol pro místní myslivce, jelikož veškeré družstevní brambory budou spadat pod jejich ochranu! Porosty brambor bude ošetřovat nový postřikovač Horsch Leeb z Agropodniku Kněžmost.

Pěstování záhumenkových brambor zajišťují provozní agronomky družstva, paní Horáková 731 607 193 (Loukovec) a paní Bernardová 736 753 415 (Jivina). Veškeré brambory budou na poli NA PANSKÉM v Chocnějovicích. Níže uvádíme charakteristiku nakoupených odrůd.

Bernina

Základní charakteristika odrůdy:
poloraná salátová odrůda s vysokou odolností virovým chorobám a strupovitosti, střední až vysokou odolností vůči plísni bramborové a nízkou náchylností mechanickému poškození

Zařazení odrůdy poloraná
Hlízy  
     ∙ tvar dlouze oválný
     ∙ barva slupky žlutá
     ∙ barva dužiny sytě žlutá
Odolnost  
     ∙ virózy vysoká
     ∙ háďátko bramborové odolná
     ∙ strupovitost obecná vysoká
     ∙ mechanické poškození vysoká
     ∙ plíseň bramborová v nati střední až vysoká
     ∙ plíseň bramborová v hlízách střední až vysoká
Výnos velmi vysoký
Varný typ A

Red Anna

Základní charakteristika odrůdy:
poloraná konzumní odrůda s červenou slupkou, vysoký výnos, vysoká odolnost virovým chorobám a mechanickému poškození, vyšší odolnost plísni bramborové a obecné strupovitosti

Zařazení odrůdy poloraná
Květ červenofialový
Hlízy  
     ∙ tvar oválný
     ∙ barva slupky červená
     ∙ barva dužiny žlutá
     ∙ velikost středně velká
     ∙ nasazení středně vysoké
Odolnost  
     ∙ virózy vysoká
     ∙ rakovina brambor odolná
     ∙ háďátko bramborové odolná
     ∙ strupovitost obecná vyšší
     ∙ mechanické poškození vysoká
     ∙ plíseň bramborová v nati vyšší
     ∙ plíseň bramborová v hlízách vysoká
Výnos vysoká
Varný typ BA

 

V těchto dnech jsme zahájili příjem objednávek na prodej masa. Situace v živočišné výrobě je složitá, náklady na výkrm zvířat hodně rostou. Ke změnám dochází snad každý den. I přesto zahajujeme letošní prodeje masa, uvedený ceník platí v době objednávky a objednané maso Vám za tuto cenu skutečně dodáme. Ale ceník budeme pravděpodobně měnit v závislosti na aktuální situaci. Hovězí maso, krůty a krocany prodáváme v naší prodejně v Jivině, kuřata v drůbežárně v Loukově. Nejbližší prodej kuřat se uskuteční v polovině dubna. Bohužel cena, kterou nám platí Vodňanská drůbež za vykrmená kuřata je hluboce pod výrobními náklady. My nebudeme schopni tuto výrobu udržet, pokud nedojde k rychlému navýšení ceny. Takže doporučujeme zájemcům nakupovat teď v dubnu.

Ceník masa 2022

Vážené členky a členové zemědělského družstva, srdečně Vás zdravím a rád bych Vám poskytl několik základních informací ohledně aktuálního dění.

Sotva přešel covid, začala válka na Ukrajině. Doba je komplikovaná a velice těžko plánujeme další vývoj hospodaření. 1. března 2022 proběhl audit družstva, který potvrdil účetní závěrku za rok 2021 s kladným výsledkem ve výši 4.902 tis. Kč po zdanění. V letošním roce není žádná výjimka a musíme fyzicky uspořádat členskou schůzi. Zatím předpokládáme, že to bude v průběhu května a pracujeme na zajištění prostor a občerstvení.

Cena hnojiv se zvýšila o 200% a nejsou. Naše družstvo má zajištěna průmyslová hnojiva na první pololetí letošního roku. Nárůst cen energií, nafty a dalších komodit je neskutečný. I přes tento nárůst dokážeme vyrábět kuřata, krocany i hovězí maso a chceme tuto výrobu a drobný prodej udržet. Ale budeme muset zvýšit ceny. A protože se všechno mění ze dne na den, ptejte se na aktuální cenu před objednáním. V tuto chvíle nejsme schopni vydat ceník, který bude platit dlouhodobě. Největší starost nám působí kuřata, jejichž výkupní cena je žalostná a vůbec neodpovídá ceně v obchodě. Drobný prodej, který můžeme ještě garantovat, se uskuteční v polovině dubna.

Sadba brambor pro ty z Vás, kteří si ji objednali, je zajištěná, přivezeme ji na přelomu března a dubna a později přímo vysázíme.

I nadále sháníme pracovníky do trvalého pracovního poměru a brigádníky na sezónu. K doptání u Ing. Knoblocha.

Tolik pár zásadních informací. Jménem představenstva družstva Vám přeji pevné zdraví a těším se na setkání na členské schůzi.

S pozdravem Ing. Josef Lojda, předseda

Tak jsme byli včera demonstrovat v Praze. Za zemědělce, za naše práva, naše členy i naše děti. Velká pochvala Agrární komoře a Zemědělskému svazu za to, že jsme do toho šli. Okamžitě jsme byli mediálně napadeni, že demonstrovalo 30 agrobaronů za podporu Agrofertu. Není to pravda! Potkal jsem tam spoustu kolegů zemědělců z celé republiky, kterých si velice vážím. Z družstev, akciovek, soukromníků, prostě všech sort. A všichni chceme totéž. Aby s námi vláda komunikovala, abychom měli rovné podmínky a aby dotace podporovaly ty zemědělce, kteří něco dělají. Každému přece prospěje kvalitní bezpečné české jídlo daleko lépe, než dovezený, nekontrolovaný brak nejspíš ze třetích zemí. Bohužel veřejnost je záměrně klamána nepravdivými informacemi. Zdá se, že vláda za tímto účelem angažovala poslance za ODS Petra Bendla. Takže navrhuji používat selský rozum a prověřená fakta. Lžím nevěřte. Krásné motto z demonstrace hovoří za vše: Už jsi dneska jedl? Poděkuj svému zemědělci! Pokud to tak má zůstat, potřebujeme podporu veřejnosti! V opačném případě rozdělí současná vláda prostředky těm, co nic neprodukují. A nebudou žádní zemědělci, žádné mlékárny, žádné masny, žádné cukrovary, žádné mlýny, žádné pekárny a žádná národní hrdost. Protože v tu chvíli nás budou jiní ovládat prostřednictvím dodávek potravin! 

Nová vláda chce výrazně omezit hospodaření zemědělských družstev a společností. Pokoutně a tajně. Je potřeba, abychom se ozvali a bojovali za svá práva a chránili svá pole a svůj majetek. Podpořte nás! Tvrdě pracujeme a živíme republiku! Nechceme jíst dovezené zbytky potravin a nechceme se nechat ožebračit! Půda je to nejcennější, co společně máme! Půjdeme tedy demonstrovat!

Proč budeme demonstrovat

letak_demonstrace_leden_2022

 

1 2 3 9