oficiální web družstva

Ing. Josef Lojda

Vážení členové a obchodní partneři družstva, rád bych Vám oznámil, že prodej krocanů i hovězího masa probíhá i v této složité době. Přijali jsme zásadní organizační a hygienická opatření tak, aby byl prodej bezpečný a lidé se vzájemně nesetkávali. Náš personál je vybaven rukavicemi a respirátory, vybavení rouškou vyžadujeme i od Vás, našich zákazníků. Objednávky na krocany a hovězí maso i nadále přijímá pan Mauric na telefonu 606 856 127.

Prodej vykrmených živých brojlerových kuřat bude probíhat v drůbežárně v Loukově ve středu 15. dubna 2020 od 13:00 do 15:30 hodin, za stejných hygienických podmínek.

Přejeme Vám dny ve zdraví a pevné nervy v nastalé situaci.

Vážení družstevníci, na základě mimořádných opatření nařízených dnes Ministerstvem zdravotnictví ČR musíme zrušit plánovanou členskou schůzi! Členská schůze se tímto odkládá, nové datum schůze není dosud stanoveno. Po stabilizace situace s koronavirem v České republice Vás o novém termínu schůze budeme včas informovat a rozešleme pozvánky poštou. Děkujeme ze pochopení!

Upozorňujeme všechny členy družstva, obchodní partnery a zájemce o nákup vykrmených kuřat, že bude zcela uzavřen most přes Jizeru v Loukově a to od 1. dubna 2020. Objízdná trasa povede přes Svijany.

Od 16. března bereme objednávky na vykrmené krocany a dále přijímáme objednávky na hovězí maso. Od 1. března jsme byli nuceni navýšit cenu desetikilového balení na 1.800,- Kč. Je to cena včetně DPH a reaguje především na zdražení služeb porážky, tedy jatek. Rovněž cenu krocanů jsme byli nuceni mírně navýšit, protože náklady na porážku a manipulaci neustále rostou. Za to Vám však zaručujeme stoprocentně čerstvé maso z našeho chovu!

Dne 9. března 2020 prošlo družstvo periodickým auditem.

Tradiční prodej pytlované pšenice a ječmene se uskuteční v areálu družstva v Loukovci 18. až 20. listopadu 2019. Každý den od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Cena za 1q je stejná, jako v loňském roce a to 400,- Kč. Shodně za pšenici i ječmen. Je to cena včetně DPH a pytlů. Šrotované obilí není možné zakoupit a stejně tak není ani možné plnění vlastních pytlů. Platba bude probíhat v hotovosti v dolní kanceláři družstva před vydáním obilí. Společně s obilím můžete zakoupit i mák, který se bude prodávat až do vyprodání zásob.

Žádáme všechny členy, kteří mají krmnou řepu v Loukovci u OMD, aby neotáleli s její sklizní. Pole potřebujeme zorat, připravit a osít ozimou pšenicí.

Proto Vás žádáme, abyste si řepu sklidili nejpozději do 15. října. Děkujeme.

Dnes, 17. září jsme zhruba v polovině sklizně silážní kukuřice. Sucho zásadně ovlivnilo tuto plodinu a zdaleka se nám nepodaří sklidit potřebné množství a naplnit silážní jámy. Navíc každé pole vykazuje poškození porostu od zvěře. Na některých polích dosahují škody až 20%, vyjádřeno v penězích za celé družstvo se jedná o milionové částky. Katastrofální je situace na Mukařově, ale i v jiných katastrech. Chápu, že myslivecké spolky se potýkají s malým zájmem mladých lidí o myslivost a dalšími problémy, ale tato situace není pro nás dál udržitelná. Některé spolky jsou aktivní, používají odchytová zařízení a využívají zákonných možností k odlovu zvěře, zejména černé zvěře, některé spolky bohužel ne. Naše situace je skutečně vážná a nelze ji dále přehlížet. Proto znovu vyzýváme myslivce, aby mobilizovali své síly. V naší zemi komunistická éra rozdělila zemědělství a myslivost, což se nejeví jako dobré řešení. U našich západních sousedů, kde si je zemědělec sám sobě i lesním hospodářem, jsou škody na zemědělských kulturách mnohem menší a i na statcích vlastněných šlechtou vždycky byl a je lesní správce, který se stará o lesy a udržuje stavy zvěře na přijatelné úrovni. 

25. září 2019 začínáme přijímat objednávky na vykrmené krocany a krůtičky. Prodej bude zahájen 25. října 2019. Objednávat můžete na telefonu 606 856 127 od 25. září až do vyprodání zásob. Zároveň lze objednat i čerstvé, chlazené hovězí maso výhradně z našich družstevních mladých býků.

Informujeme členy družstva, že vyorávání záhumenkových brambor bude zahájeno v pátek 20. září 2019. Před tímto termínem nebude družstevní mechanizace k dispozici. 

I v letošním roce zaúřadovalo sucho a snížilo výnosy našich hlavních plodin. Porosty vypadaly velmi nadějně až do června, kdy je sucho a teplo opět výrazně poškodilo. Situace je sice lepší, než v roce 2018, ale i tak jsme zaznamenali citelné snížení výnosů.

Ozimý ječmen, pěstovaný pouze na středisku Loukovec na 99,55 ha, dopadl poměrně dobře a poskytl nám výnos 8,22 t zrna z hektaru netto. Řepku jsme pěstovali na 171,13 ha na středisku Loukovec, s čistým výnosem 3,60 t/ha, na 217,82 ha na středisku Jivina, s čistým výnosem 3,20 t/ha a průměr za obě střediska netto pak činí 3,40 t/ha. Pšenici ozimou jsme pěstovali na 363,99 ha na středisku Loukovec, s hrubým výnosem 7,11 t/ha a na 599,73 ha na středisku Jivina s hrubým výnosem 5,88 t/ha. Konečný čistý výnos za celé družstvo bude stanoven až po posklizňové úpravě a prodeji zrna, předpokládáme však, že se bude pohybovat na úrovni 6 t/ha. Mák jsme pěstovali na 41,03 ha na středisku Loukovec s čistým výnosem 790 kg/ha a na 43,97 ha na středisku Jivina, s čistým výnosem 740 kg/ha. Celodružstevní průměr pak činí 765 kg máku/ha.

Bohužel na katastrech našeho družstva je stále sucho, i přes několik lokálních dešťových přeháněk je trvalý nedostatek vláhy, který negativně ovlivňuje pěstování všech plodin a komplikuje zpracování půdy a setí ozimů.