oficiální web družstva

Ing. Josef Lojda

Obilní žně i sklizeň slámy v našem družstvu skončily v letošním roce rekordně brzy. Zejména díky obrovskému suchu a vysokým teplotám, ale i díky obětavému nasazení družstevních pracovníků a posílení nakládací a svozové techniky. Bohužel výsledky žní neodpovídají našim představám ani vloženým investicím, nicméně na letošní rok a totální sucho jsou velmi dobré. Nejvyšší pokles výnosů jsme zaznamenali u ozimého ječmene, kterého jsme sklidili z 96 hektarů 522 tun, což představuje výnos 5,4 t/ha. Veškerý ječmen byl pěstován na středisku Jivina a je určen pro družstevní živočišnou výrobu. Ozimé pšenice jsme sklidili 5.684 t z 887 ha, na středisku Loukovec jsme dosáhli průměrného hrubého výnosu 6,6 t/ha a na středisku Jivina 6,2 t/ha. Řepka byla sklizena z 404 ha, na středisku Loukovec dala hrubý výnos 3,6 t/ha a na středisku Jivina 3,4 t/ha. Co se týká sklizně slámy, byla letos zvládnuta v rekordním čase a bylo slisováno a svezeno 7.327 balíků. Toto množství nekryje požadavky živočišné výroby zcela, ale částečně rozptýlilo naše obavy z jejího totálního nedostatku. Letošní extrémní sucho nepřeje rostlinné výrobě a je velmi náročné pro zvířata i pro lidi. Mnozí z pracovníků družstva si sáhli v těchto extrémních dnech na samé dno svých sil a za jejich výkony jim patří velké poděkování.

Vzhledem k obrovskému suchu, které nás v letošním roce postihlo, začne sklizeň silážní kukuřice již 7. srpna 2018 a to na lehkých půdách od Nové Vsi směrem ke Klášteru. Sklizeň bude pravděpodobně plynule pokračovat, budeme vybírat pole, kde je nejvyšší sušina rostlin, protože tam nepřišly žádné srážky. Bohužel očekáváme značně snížený výnos silážní hmoty a zčásti její velmi špatnou kvalitu.
Během následujících dní bude sklizeň kukuřice přerušena a proběhne 4. seč veškerých porostů vojtěšek a vojtěškotrav.

Družstvo nabízí k prodeji dva použité traktory Zetor 120, nakladč Poclain, avii A 30 a další použitou mechanizaci k okamžitému odběru. informace poskytne pan Kazda na tel. 736753418.

Od 13. nebo 14. května bude probíhat sečení všech luk na senáž. Sekat budeme od Loukova přes Loukovec k Mohelnici nad Jizerou, na Buřínsku a později na jivinské straně. Přesný termín seče je závislý na počasí, podrobnější informace Vám poskytne pan Altnam na tel. 73675340412.

Výrobu vojtěškové senáže z 1. seče jsme ukončili 7. května, teď probíhá sklizeň silážního žita pro BPS. Po žitu budeme sít kukuřici, pravděpodobně v týdnu od 14.05.2018. Opět prosíme myslivce o zvýšený dozor na dotčené pozemky.

Vyzýváme družstevníky, aby si vyzvedli pytle a přepravky od bramborové sadby nejpozději do 11. května 2018. Po tomto datu budou obaly zlikvidovány bez náhrady. Na středisku Loukovec jsou prázdné pytle a přepravky uskladněny v kolně za čerpací stanicí.
Děkujeme.

Do prvních sklizní pícnin se zapojí nový pásový shrnovač píce ROC. Stroj v ceně 2,6 mil. Kč je vyráběn v Itálii. I přes svůj záběrem 10m by měl usnadnit a urychlit nasychání hmoty a zvýšit pracovní produktivitu řezačky. Roc je schopen shrnout píci z dvaceti metrů do jednoho řádku a optimalizovat tak plnění řezačky. Díky své pásové technologii minimalizuje shrnovač obsah hlíny a kamenů ve sklízené hmotě, čímž zvyšuje její krmnou kvalitu a snižuje opotřebení řezačky.

O víkendu 5. a 6. května plánujeme sečení vojtěšek a vojtěškotrav. Začneme u Sezemic, postupně posečeme Zvonek, Meziháje, Hruškovku a končit budeme v Chocnějovicích Na panským. Postup prací bude záviset na počasí, aktuální informace Vám poskytne pan Altman 736 753 412. Následovat bude sklizeň žita pro bioplynovou stanici.

Na středisku Loukovec je kukuřice téměř zaseta, 23. dubna začínáme setí na středisku Jivina a to od Nové Vsi přes Ptýrov, Bílou Hlínu a dál směrem k Jivině. Prosíme myslivce o rozmístění kolíků s odpuzovači a hlídání osevu.