oficiální web družstva

Ing. Josef Lojda

Vážení členové družstva, včera, to je 28. května 2020 zasedalo představenstvo družstva a projednávalo krom jiného i možnosti svolání členské schůze. Vzhledem ke skutečnosti, že nákazová a hygienická situace s nemocí Covid 19 není ještě zcela vyřešena, rozhodlo představenstvo o předběžném termínu konání členské schůze až v měsíci říjnu 2020. Značná část našich členů je ve věku 60+ a neradi bychom je jakkoliv ohrozili. 

Družstvo je stabilní, rok 2019 je zauditovaný, výsledky hospodaření jsou zveřejněny na portálu www.justice.cz. Jediné, co bez rozhodnutí členské schůze nelze, je výplata dividendy z hospodaření roku 2019. S tou musíme počkat až na rozhodnutí členské schůze.

V tuto chvíli máme za sebou sklizeň silážního žita a prvních sečí vojtěšek, máme radost, že nám zapršelo a pomalu budeme připravovat techniku na žně. Do mlékárny dodáváme 15 tis. litrů mléka denně a v Jivině stále prodáváme hovězí maso. 

Snad situace dovolí a sejdeme se na podzim na řádné členské schůzi.

Za představenstvo družstva Ing. Josef Lojda, předseda

Od neděle 31.05.2020 sečeme louky. Začínáme v Loukově a postupně posečeme veškerou výměru družstevních luk.

Jarní turnus krocanů je úspěšně vyprodán! I nadále můžete objednávat hovězí maso a vykrmené brojlery!

Děkujeme za Váš zájem o naše vynikající krocany.

Ve 20. nebo 21. kalendářním týdnu plánujeme sklizeň víceletých pícnin, to je především vojtěškotrav. Počasí je vskutku aprílové a přesný termín bude záležet na něm.

Nejenom na polích nám působí sucho a teplo značné škody. Tak jako v celé republice, i v části družstevních lesů dochází k masivnímu výskytu kůrovce. Velké poděkování patří pracovníkům rostlinné výroby z Loukovce, kteří se zhostili vykácení postižených smrků. Část vykáceli již v zimě mezi svátky a druhou část právě v těchto dnech, kdy krom jiného ještě zajišťují přípravu půdy a setí jařin. Z části vytěženého dřeva se pokusíme vyrobit prkna na běžnou údržbu strojů a zařízení, zbytek bude na palivo. Vytěženo bylo více než 150 smrků. Děkujeme!

Na středisku Loukovec budeme svážet sadbu brambor v obvyklém rozsahu v pondělí 20. a v úterý 21. dubna. Od středy 22. dubna sázíme brambory na poli u Sezemic při cestě k Jirsku. Od pondělka 20. dubna můžete podepsanou sadbu vozit do kůlny v Loukovci za čerpací stanicí (jako každý rok). S případnými dotazy se obracejte na pana Altmana 736753412.

Na středisku Jivina část Jivina budeme sadbu svážet v pondělí 20. dubna opět v obvyklém rozsahu a sázet v úterý 21. dubna na poli před Neveklovicemi. S případnými dotazy se obracejte na paní Bernardovou 736753415.

Na středisku Jivina část Horní Bukovina budeme brambory sázet ve středu 22. dubna na Velkém Klůčku.

DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ OHLEDNĚ KORONAVIRU! PROSÍME VÁS, POUŽÍVEJTE ROUŠKY A NESROCUJTE SE NA POLÍCH U SAZEČŮ! CHRAŇTE SVÉ ZDRAVÍ I ZDRAVÍ NAŠICH PRACOVNÍKŮ! DĚKUJEME!

I v letošním roce budeme sázet brambory pro naše členy. Celkem se jedná o 15 hektarů brambor a jejich sázení určitě nezačne před 20. dubnem. Všechno záleží na stavu dalších prací, zejména setí jařin a sklizni senážního žita. Bližší informace poskytneme na webových stránkách 17. dubna 2020. Svoz sadby z přilehlých vesnic proběhne obvyklým způsobem. Z důvodu nákazové situace a bezpečnosti práce vyzýváme družstevníky aby minimalizovali setkávání lidí na poli u sazeče. Chraňte sebe i naše pracovníky, případná nákaza nebo karanténa by nám velmi komplikovala naší práci! Přejeme Vám pevné zdraví a v rámci možností pěkné Velikonoce!

Od středy 8. dubna začneme se setím kukuřice. Rádi bychom požádali všechny myslivce o každoroční součinnost s ostrahou zasetých polí. Na loukách a ozimých plodinách byly škody poměrně značné a po dvou suchých letech se nám nedostává objemných krmiv. Proto Vás žádáme o maximální možnou aktivitu. Setí začne od Loukova, dále budeme sít Svijany, v Loukovci za Prskavcem, Dalešíny v Sovenicích, pokračovat budeme v Neveklovicích, přes Habr, pod Klášterem a v Nové Vsi. Na Horní Bukovině ukončíme Velkým Klůčekem první část setí kukuřice. Druhá část bude následovat po sklizni senážního žita nejspíš začátkem května. Vzhledem k současné situaci a vyhlášeným mimořádným opatřením jsme prozatím odložili naší vzájemnou schůzku, ale od čtvrtka 9. dubna 2020 jsou na družstvu v Loukovci k vyzvednutí odpuzovače černé zvěře a v případě potřeby můžeme vytisknout i mapy. Bližší informace poskytne hlavní agronom Stanislav Altman na telefonu 736 753 412.