oficiální web družstva

Dnes, 12. srpna 2022, sklízíme poslední hektary pšenic a žně 2022 jsou za námi. Dosáhli jsme velmi dobrých výsledků. Výnos řepky ozimé byl 4,09 t/ha v čistém, výnos pšenice ozimé 7,20 t/ha, pšenice jarní 6,60 t/ha a výnos ječmene ozimého 7,30 t/ha. Díky nasazení pracovníků rostlinné výroby a díky dobrému počasí proběhly žně rychle a hladce. Zároveň se sklizní zrna sklízíme slámu, kterou potřebujeme pro zvířata. Naším cílem je sklidit 2.400 tun kvalitní a suché slámy. Ke kombajnové sklizni nám bude zbývat 100 ha sóji, která dozraje nejspíš koncem září.

Práce v zemědělství nikdy nekončí, v příštím týdnu začneme setí řepky na příští rok a brzy nás čeká sklidit 410 ha kukuřice na siláž, která velmi rychle zraje a nebo spíš schne v současných podmínkách. 

Velice nás trápí ceny hnojiv, které se zvýšily o 300% a které bude velmi těžké na podzim a příští rok ufinancovat.