oficiální web družstva

V roce 2022 pěstujeme brambory v Chocnějovicích Na panském. Dílky s čísly 1 až 200 jsou nasázeny za obecním úřadem, u silnice Chocnějovice – Mohelnice a dílky s čísly 300 až 500 nad Sovenicemi u silnice vedoucí ze Sovenic na křižovatku pod kravínem v Chocnějovicích. Sklizeň brambor bude včas oznámena na webových stránkách družstva. Číslo Vašeho dílku najdete v přiloženém seznamu.

Brambory 2022