oficiální web družstva

Vážené členky a členové zemědělského družstva, srdečně Vás zdravím a rád bych Vám poskytl několik základních informací ohledně aktuálního dění.

Sotva přešel covid, začala válka na Ukrajině. Doba je komplikovaná a velice těžko plánujeme další vývoj hospodaření. 1. března 2022 proběhl audit družstva, který potvrdil účetní závěrku za rok 2021 s kladným výsledkem ve výši 4.902 tis. Kč po zdanění. V letošním roce není žádná výjimka a musíme fyzicky uspořádat členskou schůzi. Zatím předpokládáme, že to bude v průběhu května a pracujeme na zajištění prostor a občerstvení.

Cena hnojiv se zvýšila o 200% a nejsou. Naše družstvo má zajištěna průmyslová hnojiva na první pololetí letošního roku. Nárůst cen energií, nafty a dalších komodit je neskutečný. I přes tento nárůst dokážeme vyrábět kuřata, krocany i hovězí maso a chceme tuto výrobu a drobný prodej udržet. Ale budeme muset zvýšit ceny. A protože se všechno mění ze dne na den, ptejte se na aktuální cenu před objednáním. V tuto chvíle nejsme schopni vydat ceník, který bude platit dlouhodobě. Největší starost nám působí kuřata, jejichž výkupní cena je žalostná a vůbec neodpovídá ceně v obchodě. Drobný prodej, který můžeme ještě garantovat, se uskuteční v polovině dubna.

Sadba brambor pro ty z Vás, kteří si ji objednali, je zajištěná, přivezeme ji na přelomu března a dubna a později přímo vysázíme.

I nadále sháníme pracovníky do trvalého pracovního poměru a brigádníky na sezónu. K doptání u Ing. Knoblocha.

Tolik pár zásadních informací. Jménem představenstva družstva Vám přeji pevné zdraví a těším se na setkání na členské schůzi.

S pozdravem Ing. Josef Lojda, předseda