oficiální web družstva

Vážení členové zemědělského družstva, pachtovné za rok 2021 bylo vyplaceno na Vaše účty bankovním převodem v říjnu tohoto roku. Ti z Vás, kteří nemají v družstvu registrovaný bankovní účet, obdrží v příštím týdnu pachtovné poštovní poukázkou.

Podíl na zisku za rok 2020 schválený k výplatě členskou schůzí bude odeslán na Vaše bankovní účty dnes, to je 1. prosince 2021. Obdobně Ti z Vás, kteří nemají v družstvu registrovaný bankovní účet, obdrží v příštím týdnu podíl na zisku poštovní poukázkou.

Prosíme Vás, nenechte poukázky propadnout! Pro zjednodušení výplat si můžete nahlásit na družstvo Vaše bankovní spojení. Děkujeme!