oficiální web družstva

Vážené členky a členové družstva, v pátek 26. února 2021 byly rozeslány poštou na adresy členů další materiály z právě probíhající korespondenční členské schůze. Tentokrát budeme rádi, když vyplníte volební a hlasovací lístek a v přiložené obálce nám je zašlete zpět na družstvo bez zbytečného odkladu. Platné hlasy budou pouze ty, které budou doručeny do 19. března 2021 do 15:00 hodin včetně. 

Ve čtvrtek 25. února 2021 prošla účetní závěrka družstva za rok 2020 auditem, účetní závěrka je zauditovaná a čeká na své schválení členskou schůzí. Kompletní závěrka je k dispozici v sídle družstva k nahlédnutí a po schválení členskou schůzí bude zveřejněna na portálu justice dle zákona.

Pomozte nám zdárně dokončit tuto v pořadí již druhou korespondenční členskou schůzi a pošlete nám hlasovací a volební lístek! Děkujeme!

Za představenstvo družstva Ing. Josef Lojda, předseda