oficiální web družstva

Rok se chýlí k závěru. Tento týden jsme dodali do cukrovaru poslední řepu, dooráváme a doděláváme poslední práce v rostlinné výrobě, které měly v letošním roce skluz. Podařilo se nám založit téměř všechny porosty ozimů, které jsme potřebovali. Seli jsme za náročných podmínek, ale zaseli jsme! Velká většina našich pracovníků by si zasloužila klidné vánoce. Ale bohužel Covid je velká hrozba a především v živočišné výrobě, kde je potřeba krmit a dojit každý den. Je třeba se chovat zodpovědně a dodržovat pravidla! Děkujeme všem našim pracovníkům, kteří pracují nad rámec svých povinností, abychom zvládli i nestandardní situace.

V měsících říjnu a listopadu jsme vyplatili pachtovné za rok 2020 i členskou schůzí schválenou dividendu z hospodaření družstva za rok 2019.

Představenstvo družstva rozhodlo o nákupu nové techniky. Po bedlivém výběru byla podepsána smlouva na nákup sklízecí řezačky a teleskopického manipulátoru. Oba stroje by měly být na dvoře do 31. března 2021. Jedná se o řezačku KRONE BigX 630 a teleskopický manipulátor Kramer KT 457.

Na jaře příštího roku nás čeká volební členská schůze. Předběžný termín je tradičně stanoven na poslední pátek v březnu. Přáli bychom si a věříme, že bude možné schůzi svolat obvyklým způsobem a naši členové se zase konečně potkají na živo.

Jménem představenstva družstva přeji Vám, našim členům, zaměstnancům i obchodním partnerům pevné zdraví, pevné nervy a klidné prožití svátků Vánočních.

Ing. Josef Lojda, předseda ZD