oficiální web družstva

Představenstvo družstva rozhodlo na svém zasedání dne 3. září 2020, že využije zákona 191/2020 Sb. a letošní členskou schůzi zajistí korespondenční formou. Jedná se o opatření v zájmu zdraví všech členů družstva z důvodu sílící nákazy nemocí Covid 19. V průběhu září 2020 obdrží všichni členové družstva pokyny poštou na adresu uvedenou v seznamu členů. Pokud došlo u některého z členů ke změně trvalého bydliště, je třeba tento údaj opravit v seznamu členů vedeném družstvem.