oficiální web družstva

I v letošním roce budeme sázet brambory pro naše členy. Celkem se jedná o 15 hektarů brambor a jejich sázení určitě nezačne před 20. dubnem. Všechno záleží na stavu dalších prací, zejména setí jařin a sklizni senážního žita. Bližší informace poskytneme na webových stránkách 17. dubna 2020. Svoz sadby z přilehlých vesnic proběhne obvyklým způsobem. Z důvodu nákazové situace a bezpečnosti práce vyzýváme družstevníky aby minimalizovali setkávání lidí na poli u sazeče. Chraňte sebe i naše pracovníky, případná nákaza nebo karanténa by nám velmi komplikovala naší práci! Přejeme Vám pevné zdraví a v rámci možností pěkné Velikonoce!