oficiální web družstva

I v letošním roce zaúřadovalo sucho a snížilo výnosy našich hlavních plodin. Porosty vypadaly velmi nadějně až do června, kdy je sucho a teplo opět výrazně poškodilo. Situace je sice lepší, než v roce 2018, ale i tak jsme zaznamenali citelné snížení výnosů.

Ozimý ječmen, pěstovaný pouze na středisku Loukovec na 99,55 ha, dopadl poměrně dobře a poskytl nám výnos 8,22 t zrna z hektaru netto. Řepku jsme pěstovali na 171,13 ha na středisku Loukovec, s čistým výnosem 3,60 t/ha, na 217,82 ha na středisku Jivina, s čistým výnosem 3,20 t/ha a průměr za obě střediska netto pak činí 3,40 t/ha. Pšenici ozimou jsme pěstovali na 363,99 ha na středisku Loukovec, s hrubým výnosem 7,11 t/ha a na 599,73 ha na středisku Jivina s hrubým výnosem 5,88 t/ha. Konečný čistý výnos za celé družstvo bude stanoven až po posklizňové úpravě a prodeji zrna, předpokládáme však, že se bude pohybovat na úrovni 6 t/ha. Mák jsme pěstovali na 41,03 ha na středisku Loukovec s čistým výnosem 790 kg/ha a na 43,97 ha na středisku Jivina, s čistým výnosem 740 kg/ha. Celodružstevní průměr pak činí 765 kg máku/ha.

Bohužel na katastrech našeho družstva je stále sucho, i přes několik lokálních dešťových přeháněk je trvalý nedostatek vláhy, který negativně ovlivňuje pěstování všech plodin a komplikuje zpracování půdy a setí ozimů.