oficiální web družstva

Jménem představenstva družstva děkuji všem družstevníkům, obchodním partnerům a obyvatelům místních obcí za spolupráci a podporu našeho družstva a českého zemědělství v roce 2018. Jsem velmi rád, že kupujete české potraviny, že kupujete naše čerstvé maso v Jivině, naše kuřata v Loukově a pomáháte nám tak překlenout horší roky, jako byl tento, velmi suchý rok 2018.

Představenstvo družstva přeje Vám všem a zejména našim zaměstnancům a členům klidné Vánoční svátky a hodně zdraví a pohody do roku 2019.

Za představenstvo družstva Ing. Josef Lojda, předseda