oficiální web družstva

Obilní žně i sklizeň slámy v našem družstvu skončily v letošním roce rekordně brzy. Zejména díky obrovskému suchu a vysokým teplotám, ale i díky obětavému nasazení družstevních pracovníků a posílení nakládací a svozové techniky. Bohužel výsledky žní neodpovídají našim představám ani vloženým investicím, nicméně na letošní rok a totální sucho jsou velmi dobré. Nejvyšší pokles výnosů jsme zaznamenali u ozimého ječmene, kterého jsme sklidili z 96 hektarů 522 tun, což představuje výnos 5,4 t/ha. Veškerý ječmen byl pěstován na středisku Jivina a je určen pro družstevní živočišnou výrobu. Ozimé pšenice jsme sklidili 5.684 t z 887 ha, na středisku Loukovec jsme dosáhli průměrného hrubého výnosu 6,6 t/ha a na středisku Jivina 6,2 t/ha. Řepka byla sklizena z 404 ha, na středisku Loukovec dala hrubý výnos 3,6 t/ha a na středisku Jivina 3,4 t/ha. Co se týká sklizně slámy, byla letos zvládnuta v rekordním čase a bylo slisováno a svezeno 7.327 balíků. Toto množství nekryje požadavky živočišné výroby zcela, ale částečně rozptýlilo naše obavy z jejího totálního nedostatku. Letošní extrémní sucho nepřeje rostlinné výrobě a je velmi náročné pro zvířata i pro lidi. Mnozí z pracovníků družstva si sáhli v těchto extrémních dnech na samé dno svých sil a za jejich výkony jim patří velké poděkování.