oficiální web družstva

Vzhledem k obrovskému suchu, které nás v letošním roce postihlo, začne sklizeň silážní kukuřice již 7. srpna 2018 a to na lehkých půdách od Nové Vsi směrem ke Klášteru. Sklizeň bude pravděpodobně plynule pokračovat, budeme vybírat pole, kde je nejvyšší sušina rostlin, protože tam nepřišly žádné srážky. Bohužel očekáváme značně snížený výnos silážní hmoty a zčásti její velmi špatnou kvalitu.
Během následujících dní bude sklizeň kukuřice přerušena a proběhne 4. seč veškerých porostů vojtěšek a vojtěškotrav.