oficiální web družstva

Avia, sečky, nahrabovačky, smyky, brány a další nářadí.

Informace poskytne pan Kazda na tel. 736 753 418.